För dig som är student på Klinisk Medicin Solna (48 hp) Kontaktuppgifter för Klinisk Medicin Solna

Kontaktuppgifter till ansvariga vid kursen Klinisk Medicin Solna.

Ansvariga för undervisningen på specifika moment, v g se kontaktuppgifter via respektive moment.

Kursadministratör funktionsbrevlåda:

kursadmin-lakarprogrammet@meds.ki.se