För dig som är student på Klinisk Medicin Solna (48 hp) Kontaktuppgifter för Klinisk Medicin Solna

Kontaktuppgifter till ansvariga vid kursen Klinisk Medicin Solna.

Ansvariga för undervisningen på specifika moment, v g se kontaktuppgifter via respektive moment.

Mia Konradsdal

Kursadministratör

Anette Nilsson

Kursadministratör infektion, hud