För studenter på kursen Klinisk tillämpning inom bildgivande diagnostik och teknik (3 hp) kurskod 2LK166

”Att få en fördjupad diagnostisk och praktisk kompetens inom radiologi som också är till nytta inom andra specialiteter.”

Kursplan

Kursen läggs ner och ges sista gången VT2024. Kursen ersätts inte med annan kurs då programmet avvecklas. Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare 3 examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Skriftlig examination och obligatorier enligt denna kursplan ges sista gången VT25. Datum meddelas genom kurswebb.

3 stycken omexaminationstillfällen kommer att finnas tillgängliga att anmäla sig till vid behov efter kursens slut.

Omexaminationstillfälle: 5/9 kl. 15.30-17.30

Omexaminationstillfälle: 5/12 kl. 15.30-17.30

Omexaminationstillfälle: 17/4 (2025) kl. 15.30-17.30

Välkomstinformation

Om kursen

Att ha god kunskap i radiologi har blivit en förutsättning inom många specialiteter som t.ex. kirurgi, ortopedi, intensivvård, kardiologi och neurologi. Modern radiologi är en specialitet som är både diagnostisk och interventionell med teknik i framkant av utvecklingen. Radiologisk diagnostik bygger på en bra anamnes och status samt förståelse hur patologi är relaterat till radiologi, samt kunskap om fysiologi, anatomi och olika radiologiska tekniker. Vid interventionell radiologi används metoder för att bl.a. punktera förändringar för att erhålla vävnadsdiagnos, dränera abscesser eller ascites samt för behandling. Mycket behandling sker nu via kärl där aneurysm, tromboser, stenoser, klaffar, kärlmissbildningar och kärlrupturer kan åtgärdas.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

3D-rekonstruktion av datortomografi-bilder.
3D-rekonstruktion av datortomografi-undersökning.

Kursbeskrivning

Studenterna får praktisk träning, ”hands-on”, i att använda ultraljud för buk- och kärldiagnostik samt att ultraljudslett kunna punktera med nål för att kunna ta vävnadsprov, lägga in dränageslangar eller punktera kärl.

Studenterna lär sig att identifiera radiologisk normalanatomi, både 2D och 3D, på DT- och MRT-undersökningar av thorax och buk. De får själva granska akutradiologiska DT-undersökningar med fokus på att integrera radiologi med patologi på makroskopisk nivå och fysiologi. Olika patientfall inom buk-, thorax- och skelettradiologi diskuteras på seminarier.

De tekniska principerna för ultraljud, DT samt MRT avhandlas och studenterna får lära sig att ställa in parametrar för att erhålla olika MRT-bilder, t.ex. vatten- och fett-viktade bilder. En eftermiddag sker angiografi och strålsäkerhetsutbildning på Kliniskt Träningscentrum, och kursen avslutas med examination.

Kursen har stort fokus på att studenterna själva utför ultraljud, granskar DT- och MRT-bilder och deltar aktivt i fallseminarier. 

Kursperiod

HT23: Tisdag 19 december – Fredag 12 januari, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Sjävlstudier 23-7 januari.

VT24: Måndag 20 maj - Fredag 31 maj, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Kontaktuppgifter

Kursledare

Mikael Skorpil

Anknuten till Forskning

Johan Lundberg

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Lokalisation

Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

MS
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-01-31