För dig som är student på Kontakta KI Uppdragsutbildning Kontaktuppgifter Medicinskt ultraljud

Kontaktuppgifter till kursansvarig för kursen, kursledare och kursadministration.

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Maria Zetterman

Kursledare

Jessica Ekberg

Kursadministration