För studenter på kursen Kontaktuppgifter till kursen Den sjuka människan 2 (25,5hp) kurskod 2LK069

Kontaktuppgifter till ansvariga vid kursen Den sjuka människan 2

Kursplan

Kursansvarig institution

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Infektionsorsaker – infektionsförsvar och läkemedel

Kent Jardemark, momentansvarig och delmomentansvarig farmakologi
kent.jardemark@ki.se

Åsa Sjöling, delmomentansvarig mikrobiologi
asa.sjoling@ki.se

Katariina Välimäki Göras, utbildningsadministratör farmakologi
farmkursexp@fyfa.ki.se Tel: 08-524 879 69

Anne Eklöf, utbildningsadministratör mikrobiologi
anne.eklof@ki.se Tel: 08-524 866 91

Medicinsk diagnostik

Danderyd

Eli Westerlund – kursansvarig och examinator
eli.westerlund@ki.se Tel: 076 637 56 47

Sara Örndahl – utbildningsadministratör
sara.orndahl@ki.se Tel: 08-123 564 45

NKS Solna

Roza Chaireti - studierektor, momentansvarig
roza.chaireti@ki.se Tel: 072-469 49 06

Vakant - utbildningsadministratör
kursadmin-lakarprogrammet@meds.ki.se 

Huddinge

Johan Hoffstedt - studierektor, momentansvarig
johan.hoffstedt@ki.se Tel: 08-585 82312

Yvonne Edlund - utbildningsadministratör
yvonne.edlund@ki.se Tel: 08-524 833 13

SÖS

Thomas Nyström - studierektor, momentansvarig
thomas.nystrom@sll.se Tel: 08-616 32 11

Louise Betton - utbildningsadministratör
louise.betton@ki.se Tel: 08-524 875 35

Professionell utveckling 

Mini Ruiz, med. dr, överläkare, ordförande PU
mini.ruiz@ki.se

Cornelia Fransson - utbildningsadministratör
cornelia.fransson@ki.se 

Primärvård

Kristin Hjörleifsdottir Steiner -Terminsansvarig adjunkt
Kristin.Hjorleifsdottir.Steiner@ki.se

Anna-Maria Loimi - utbildningsadministratör
anna-maria.loimi@ki.se

Examinator

Eli Westerlund – kursansvarig och examinator
eli.westerlund@ki.se Tel: 076 637 56 47

 

EW
Innehållsgranskare:
Sara Örndahl
2023-08-15