För studenter på kursen Konventionell radiografi etablerade metoder med nya möjligheter (30 hp) kurskod 2QA303

Denna kurs vänder sig till dig som är röntgensjuksköterska och är intresserad av konventionell radiografi.
I ett fokus med begreppet evidensbaserad radiografi kommer kursen att utmana och ifrågasätta konventionella metoder ''som alltid funnits''. En annan utgångspunkt är också att se till metodernas värde för såväl patient som kliniker.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som distans undervisning (med antal träffar) på halvfart och pågår i 40 veckor (två terminer). Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Datum för första momentets kursträffar kommer här:

30/8 kl 9.00-16.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

6/9 k 9.00-15.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

Moment 2:

27/9 kl 9.00-15.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

4/10 kl 9.00-15.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

22/10 kl 9.00-16.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

29/10 kl 9.00-16.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

1/11 kl 9.00-16.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

8/11 kl 9.00-16.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

15/11 kl 9.00-16.00 (studiebesök)

29/11 kl 9.00-16.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

Kursinformation

Kursen består av sex olika moment:

  • Metoder för kvalitetsutveckling
  • Radiografiska undersökningsmetoder inom ortopedi
  • Radiografiska undersökningsmetoder inom thoraxradiologisk verksamhet
  • Radiografiska undersökningsmetoder inom bröstradiologisk verksamhet
  • Radiografiska undersökningsmetoder inom abdominelradiologi
  • Litteratursammanställning

Schema HT21

Kursanalys och kursvärdering

Då kursen ges för första gången finns ingen kursanalys eller kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Administratör