För studenter på kursen Konventionell radiografi etablerade metoder med nya möjligheter (30 hp) kurskod 2QA303

Denna kurs vänder sig till dig som är röntgensjuksköterska och är intresserad av konventionell radiografi.
I ett fokus med begreppet evidensbaserad radiografi kommer kursen att utmana och ifrågasätta konventionella metoder ''som alltid funnits''. En annan utgångspunkt är också att se till metodernas värde för såväl patient som kliniker.

Kursplan

Schema

Schema för kursen presenteras under hösten 2020.

Kursinformation

Kursen består av sex olika moment:

  • Metoder för kvalitetsutveckling
  • Radiografiska undersökningsmetoder inom ortopedi
  • Radiografiska undersökningsmetoder inom thoraxradiologisk verksamhet
  • Radiografiska undersökningsmetoder inom bröstradiologisk verksamhet
  • Radiografiska undersökningsmetoder inom abdominelradiologi
  • Litteratursammanställning

Kursanalys och kursvärdering

Då kursen ges för första gången finns ingen kursanalys eller kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Administratör