För studenter på kursen Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 7,5hp kurskod 2QA243

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper om ämnesområdet kroppssammansättningsmetodik och dess praktiska tillämpning på vuxna, äldre och vid olika kliniska tillstånd. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkommen till kursen Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd!

Kursen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter om hur kroppens sammansättning påverkas av olika sjukdomstillstånd och hur detta kan utvärderas. Kursen tar upp hur kroppens sammansättning med muskler, vatten och fettväv påverkas av inaktivitet, fysisk aktivitet, träning, viktuppgång och viktförlust och hur den förändras ur ett livsperspektiv. Kursen omfattar också metoder för att bedöma och utvärdera kroppsammansättning i klinik. Du får även kunskaper om sarkopeni (ålders- och sjukdomsrelaterad förlust av muskelstyrka och muskelmassa).
 

Kursen ges av Institutionen för biovetenskaper och näringslära.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Kursutvärdering

Kontakt

Profile image

Anna Ek

Kursledare
Profile image

Anna Wallén

Kursadministratör
852487155
AE
Innehållsgranskare:
Anna Wallén
2023-04-13