För studenter på kursen Kvinnor, könshormoner och fruktsamhet kurskod 2LK091

Kursens övergripande mål är att uppnå fördjupade kunskaper inom gynekologisk endokrinologi, hormonbehandling och reproduktionsmedicin i syfte att kunna handlägga patienter med hormonella rubbningar och fertilitetsproblematik samt att kunna bedriva rådgivning om preventivmedel och hormonbehandling i klimakteriet.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ges på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kursen bygger på fallbaserade seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Examinationen är i form av ett mindre projektarbete enskilt eller i grupp med avslutande muntlig och skriftlig redovisning.

Mycket varmt välkommen!

Angelica Linden Hirschberg
Överläkare

Kursbeskrivning

Hormonella störningar och blödningsrubbningar är de vanligaste orsakerna till att kvinnor söker läkare. Balansen mellan olika könshormoner har avgörande betydelse för kroppssammansättning och metabolism. Östrogenbrist ökar risken för osteoporos och hjärtkärlsjukdom. Polycystiskt ovariesyndrom, som förekommer hos 5-10 % av kvinnor i fertil ålder, kännetecknas av nedsatt fertilitet, ökade halter av manligt könshormon, övervikt och insulinresistens. Dessa kvinnor har en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom. Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15 % av alla par och är ett kliniskt problem med psykosociala konsekvenser. Den snabba tekniska utvecklingen inom området skapar möjligheter men även etiska problem.

Cirka en miljon svenska kvinnor behandlas dagligen med könshormoner av olika slag som i p-piller, för blödningsrubbningar samt som behandling mot klimakteriebesvär. Kunskapen om könshormoners effekter på bröst, livmoder samt hjärta och kärl ökar snabbt och har fått oss att omvärdera tidigare uppfattningar. Hjärnan är också ett viktigt målorgan för könshormoner. Ökad kunskap om fördelar och risker med hormonbehandling har stor betydelse för kvinnors hälsa.

I kursen ingår fördjupning kring diagnostik och behandling av hormonella rubbningar hos kvinnor, hormoner och gynekologisk cancer inklusive bröstcancer, fertilitetskontroll, hormonbehandling i klimakteriet, kvinnlig och manlig infertilitet samt mentala tillstånd relaterade till menstruationscykeln, graviditet och amning.

Undervisningsform

Föreläsningar varvas med problemorienterade seminarier och falldiskussioner. Kliniska placeringar vid olika specialmottagningar och enheter ingår. Examinationen är i form av ett mindre projektarbete enskilt eller i grupp med avslutande muntlig och skriftlig redovisning.

Kursperiod

Kursen har ersatts av 2LK174 Gynekologisk endokrinologi och fertilitet.

Kurs 2LK091 Kvinnor, könshormoner och fruktsamhet gavs sista gången höstterminen 2021.

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart.

 

Kontaktpersoner

Jona Elings-Knutsson

Amanuens

Hanna Bergström

Kursadministratör
AL
Innehållsgranskare:
Hanna Bergström
2022-11-10