För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Ny student på Läkarprogrammet

Välkommen till Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Här hittar du information om kursstart, registrering och annan viktig information inför terminsstarten.

Grattis till din utbildningsplats på läkarprogrammet!

Det är ett stort nöje för mig att välkomna dig till programmet och Karolinska Institutet!

Under utbildningen kommer du att inhämta de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för läkaryrket. Teori och praktik varvas under programmet och ju längre i utbildningen du kommer desto mer kommer den att ske inom vården, både på sjukhus och i primärvård. Många moment i undervisningen utgår från kliniska frågeställningar och du kommer att ha ett stort ansvar för ditt eget lärande.

Läkarutbildningen vid Karolinska Institutet (KI) ger en bred förberedelse för läkaryrket och ger kunskaper som förbereder för forskning inom det medicinska området. Under studierna har du möjlighet att fördjupa dig i ämnen som intresserar dig särskilt och delta i kurser vid något av de utländska universitet som KI samarbetar med.

Varmt välkommen!

Marie Dahlin,

Programdirektor

Välkommen till Läkarprogrammet

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 17 december 2021 genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet. Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan "Mitt studentkonto". Kontona är klara för aktivering 29 december 2021.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

 

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2021-12-29 till 2022-01-05 (kl. 23.59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande, 12 hp (2LA000)

Du registrerar dig under perioden 2021-12-29 till 2022-01-05 (kl. 23.59) genom att logga in i Ladok. Där kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se. Om du vill lämna återbud efter att du har registrerat dig på den inledande kursen kontaktar du antagning@ki.se.

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Program- och kursstart 17 januari

Datum: måndagen 17 januari 2022

Tid: kl. 8-16

Plats: preliminär föreläsningssal Jakob Berzelius, Campus Solna. Karta

För att minska trängsel till föreläsningssalen så kommer vi att ha en inslussning mellan kl 08:10-08:30 via två entréer. Efternamn A-K har inslussning via entré A som ligger närmast den sk infopunkten och efternamn L-Ö har inslussning via entré B som ligger vid godisautomaten.

Vi önskar även att ni inte använder klädkrokarna i föreläsningssalen för era ytterkläder.

På kurswebben för Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande hittar du mer information om kursen och schema.

Om du är förhindrad att delta på det obligatoriska program- och kursstarten måste du i god tid kontakta kursadministratör via e-post.

Välkommen till KI  

Välkomstceremoni 21 januari 13.30

Vi vill önska alla nya studenter på nybörjarprogrammen varmt välkomna till Karolinska Institutet!

Första fredagen varje termin håller KI en välkomstceremoni för nya studenter. Under ceremonin kommer du få en inblick i studentlivet, träffa nuvarande studenter samt bli välkomnad av rektor Ole Petter Ottersen. Detta vill du inte missa! 

Inbjudan med mer information kommer skickas till din mejl i januari. Information kommer även uppdateras i KI:s kalender.   

Besök vår sida Välkommen till Karolinska Institutet för mer information för dig som är ny student.

 

Checklista för dig som är ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

Tillgodoräknande av tidigare studier 

Om du antagits till Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet och har läst på en läkarutbildning vid ett annat lärosäte eller exempelvis kemi, biokemi eller cellbiologi på högskolenivå, kan du ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare studier. Här nedan beskriver vi hur du ska gå tillväga.

VT22 finns det möjlighet att bli uppflyttad till kurs på termin 2 i mån av plats. Då programmet är under uppbyggnad och det endast finns kurser på termin 1 och 2 i det sexåriga programmet, kan man endast ansöka om tillgodoräknande för de kurserna på de terminerna. Du är antagen till programmets första termin och förväntas följa den studentkullen under dina studier om du inte skulle bli erbjuden en plats på högre kurs/termin.

Ansökan om tillgodoräknande

Utgångspunkten för tillgodoräknandet är att du ska kunna visa att du inte behöver läsa en kurs/ett moment (del av kurs) hos oss, baserat på de tidigare kurserna du har blivit godkänd på. Det är viktigt att du läser våra kursplaner och lärandemål och jämför dem med lärandemålen/kursinformationen för de kurser/moment du tidigare har blivit godkänd på. Det är på det sättet du kan se om du kan ansöka om att tillgodoräkna hela eller delar av kurser. Du kan bara åberopa kurser/ moment som du tidigare har fått godkänt på. För information om kurserna på termin 1 på KI, se länkar nedan.  

För att ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier behöver du fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om tillgodoräknande på grund och avancerad nivå", en för varje kurs du avser att ansöka om tillgodoräknande för, med följande underlag: 

 • TG-underlag för respektive kurs
 • Resultatintyg med kurskoder från Ladok, eller motsvarande, på svenska och engelska, som visar att du är godkänd på kurs eller moment som du tidigare läst. Det är viktigt att kurskoderna på intyget stämmer överens med koderna i de bifogade kursplanerna. 
 • Kursplaner för de kurser/moment du har läst och är godkänd på, som du vill använda som grund för din ansökan.
 • Eventuellt utbildningsplan för den utbildning du läst
 • Eventuellt andra relevanta underlag som förklarar hur din tidigare utbildning relaterar till lärandemålen till kurserna på KI:s läkarprogram Det kan vara detaljerade lärandemål, terminsöversikter, study guide, schema, litteraturlistor, exempel på examinationer etc. Underlagen ska stärka att du tidigare har uppnått lärandemålen.

Vi vill ha en elektronisk anmälan.  Ansökan om tillgodoräknande mejlas till: TG_lakarprogrammet@uf.ki.se senast 19 december 2021 om du är antagen i urval 1 och senast 28 december 2021 om du är antagen i urval 2.

Om du tidigare har läst utomlands så behöver du bifoga information om hur utbildningen var organiserad samt dokumentation som förklarar betygssystem. Du måste kunna intyga detta med:

 • Vidimerade resultatintyg eller motsvarande. Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet.
 • Dokumentation från lärosätet som förklarar betygssystem och vad som fordras för godkänt betyg (om ECTS inte används).
 • Dokumentation/intyg på vad som avses/fordras med heltidsstudier.
 • Dokumentation/intyg på läsårets indelning.
 • Dokumentation som beskriver hur utbildningen var organiserad 
 • Intyg på kursens/utbildningens omfattning.

Du måste själv ombesörja för översättning av dokument som inte finns på svenska, danska, norska eller engelska. 

Här nedan finns underlag och länk till kursplanerna

Termin 1:

Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande, 12 hp

TG-underlag 
Kursplan

Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 18 hp

TG-underlag
Kursplan

Termin 2

Basvetenskap 3: Anatomi, histologi och basal klinisk konsultation och undersökning, 18 hp

TG-underlag
Kursplan

Basvetenskap 4: Neurovetenskap, neurofarmakologi och endokrinologi, 12 hp

TG-underlag
Kursplan

Studiemedel

Det är inte möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas.

AF
Admin för Läka…
2021-12-16
Marie Dahlin