För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Ny student på Läkarprogrammet

Välkommen till Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Här hittar du information om kursstart, registrering och annan viktig information inför terminsstarten.

Grattis till din utbildningsplats på läkarprogrammet!

Det är ett stort nöje för mig att välkomna dig till programmet och Karolinska Institutet!

Under utbildningen kommer du att inhämta de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för läkaryrket. Teori och praktik varvas under programmet och ju längre i utbildningen du kommer desto mer kommer den att ske inom vården, både på sjukhus och i primärvård. Många moment i undervisningen utgår från kliniska frågeställningar och du kommer att ha ett stort ansvar för ditt eget lärande.

Läkarutbildningen vid Karolinska Institutet (KI) ger en bred förberedelse för läkaryrket och ger kunskaper som förbereder för forskning inom det medicinska området. Under studierna har du möjlighet att fördjupa dig i ämnen som intresserar dig särskilt och delta i kurser vid något av de utländska universitet som KI samarbetar med.

Varmt välkommen!

Marie Dahlin,

Programdirektor

Välkommen till Läkarprogrammet

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 21 juli 2023 genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet. Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan "Mitt studentkonto". Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2023.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2 augusti 2023 - 16 augusti 2023 (kl. 23.59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande, 12 hp (2LA000)

Du registrerar dig genom att logga in i Ladok. I Ladok kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen. Antagningsbesked kan du skriva ut från "Mina sidor" på antagning.se.

Personuppgifter

Så behandlar KI dina personuppgifter

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat eller efter att du har registrerat dig på den inledande kursen kontaktar du antagning@ki.se.
 

Program- och kursstart 28 augusti 2023

Datum: måndagen 28 augusti 2023

Plats:  föreläsningssal Jakob Berzelius (JB), Campus Solna. Karta

Tid: Kursintroduktionen startar kl. 08:30 med en avprickning mellan kl. 08:10-08:30 via två entréer. Efternamn A-K har avprickning vid entré A som ligger närmast den s k infopunkten och efternamn L-Ö har avprickning vid entré B som ligger vid godisautomaten.

På kurswebben för Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande hittar du mer information och schema för kursen.

Om du av särskilda skäl inte kan närvara vid den obligatoriska program- och kursstarten skall du i god tid kontakta kursadministratör via e-post.
 

Välkommen på KI:s välkomstdag

Den 1 september är alla nya studenter välkomna att delta på KI:s välkomstdag. Kl. 13:30 startar välkomstceremonin i Erling Persson-salen i Aula Medica. Där får du ta del av välkomsthälsningar och underhållning.

Efter ceremonin bjuds det på fika och mingel under mässan där flera av KI:s studentrelaterade verksamheter är på plats för att träffa dig och berätta om sina tjänster och erbjudanden. Under mässan hämtar du ut din KI-ryggsäck. När mässan är slut bjuder Medicinska Föreningen in till fortsatta aktiviteter i kårhuset bredvid.

Varmt välkommen!

Datum och tid: 1 september kl. 13:30 – 16:00. 

Plats: Aula Medica, campus Solna

Läs mer om välkomstdagen

 

Besök vår sida Välkommen till Karolinska Institutet för mer information för dig som är ny student.
 

Tillgodoräknande

Om du antagits till Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet och har läst på en läkarutbildning vid ett annat lärosäte eller exempelvis kemi, biokemi eller cellbiologi på högskolenivå, har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare studier. Ett tillgodoräknande innebär att du inte behöver studera något som du redan har motsvarande kunskaper i. Här nedan beskriver vi hur du ska gå tillväga.

Vid ett beviljat tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin, i mån av plats. HT23 finns endast mycket begränsad möjlighet att bli uppflyttad till kurs på termin 2 och 3. På termin 4 och 5 finns det platser. Då programmet är under uppbyggnad kan man endast ansöka om tillgodoräknande för kurser t.o.m termin 5. Du är antagen till programmets första termin och förväntas följa den studentkullen under dina studier om du inte skulle bli erbjuden en plats på högre kurs/termin.

Ansökan om tillgodoräknande

Utgångspunkten för tillgodoräknandet är att du ska kunna visa att du inte behöver läsa en kurs/ett moment (del av kurs) hos oss, baserat på tidigare kurser du har blivit godkänd på. Det är viktigt att du läser våra kursplaner och checklistor för respektive kurs där lärandemål för varje kurs är uppdelat per moment och jämför dem med lärandemålen/kursinformationen för de kurser/moment du tidigare har blivit godkänd på. Det är på det sättet du kan se om du kan ansöka om att tillgodoräkna hela eller delar (moment) av kurser. Du kan bara åberopa kurser/ moment som du tidigare har fått godkänt på. För information om kurserna se länkar nedan.  

 • Tänk på att det inte är möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas.
 • Du kan inte återkalla en ansökan efter du fått ett gynnande beslut.
 • Om du beviljas tillgodoräknande får du inte delta i studierna/kliniska verksamheten som tillgodoräknandet avser.

För att ansöka om tillgodoräknande på läkarprogrammet behöver du fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräknande på läkarprogrammet. På den blanketten kan du ansöka om tillgodoräknande för del av en kurs, en hel kurs, eller fler hela kurser.

Till ansökningsblanketten/erna ska du bifoga nedanstående underlag och allt ska mejlas till TG_lakarprogrammet@uf.ki.se. Meddela oss om du är intresserad av att flyttas upp till en högre kurs/termin.

 • Ifylld Checklista för respektive kurs som du önskar tillgodoräkna (se listan nedan).
 • Resultatintyg med kurskoder från Ladok, eller motsvarande, på svenska som visar att du är godkänd på kurs eller moment som du tidigare läst, samt innehåller en verifieringskod.  Det är viktigt att kurskoderna på intyget stämmer överens med koderna i kursplanerna du grundar din ansökan på.
 • Kursplaner för de kurser/moment du har läst och är godkänd på, som du vill använda som grund för din ansökan. Det går bra att samla länkar till kursplaner i ett dokument, om de finns digitalt.  
 • Eventuellt utbildningsplan, eller länk till utbildningsplan, för den utbildning du läst
 • Eventuellt andra relevanta underlag som förklarar hur din tidigare utbildning relaterar till lärandemålen till kurserna på KI:s läkarprogram Det kan vara detaljerade lärandemål, terminsöversikter, study guide, schema, litteraturlistor, exempel på examinationer etc. Underlagen ska stärka att du tidigare har uppnått lärandemålen.

Om du tidigare har läst utomlands så behöver du bifoga information om hur utbildningen var organiserad samt dokumentation som förklarar betygssystem. Du måste kunna intyga detta med relevanta intyg:

 • Vidimerade* resultatintyg eller motsvarande.
 • Dokumentation från lärosätet som förklarar betygssystem och vad som fordras för godkänt betyg (om ECTS inte används).
 • Eventuellt dokumentation/intyg på vad som avses/fordras med heltidsstudier.
 • Eventuellt dokumentation/intyg på läsårets indelning.
 • Dokumentation som beskriver hur utbildningen var organiserad 
 • Intyg på kursens/utbildningens omfattning.

Du måste själv ombesörja för översättning av dokument som inte finns på svenska, danska, norska eller engelska. 

* Att en kopia är vidimerad innebär att myndig person skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet.

Här nedan finns underlag och länk till kursplanerna

Termin 1:

 • Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande, 12 hp
  Checklista
  Kursplan
   
 • Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 18 hp
  Checklista
  Kursplan

Termin 2

 • Basvetenskap 3: Anatomi, histologi och basal klinisk konsultation och undersökning, 18 hp
  Checklista
  Kursplan
   
 • Basvetenskap 4: Neurovetenskap, neurofarmakologi och endokrinologi, 12 hp
  Checklista
  Kursplan

Termin 3

Termin 4

 • Basvetenskap 6: Mikrobiologi och infektionsimmunologi, 7,5 hp (2LA005)
  Checklista
  Kursplan
   
 • Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering (MDBI), 22,5 hp (2LA006)
  Checklista
  Kursplan

Termin 5


Studiemedel

Det är inte möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas.

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-06-30