För studenter på kursen Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet kurskod 2QA279

Kursen vänder sig till dig som chef eller dig med annan typ av ansvar inom den radiologiska verksamheten. Kursen ska ge dig kunskaper användbara i de flesta förändrings- och utvecklingssituationer. Du kommer därför att arbeta med tillämpning av presenterade teorier och modeller via case som ska uppmuntra till reflektion och på så sätt utveckla nya kunskaper och förhållningssätt.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som normal undervisning (med antal träffar) på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursinformation

Att arbeta med förbättring- och kvalitetsutveckling kan betyda att leda och/eller arbeta med en grupp av människor. Viktig kunskap är därför gruppdynamik och ledarskap med förståelse för kommunikation och strategisk utveckling och betydelsen av ledarskapet i samband med problem som kan uppstå vid förändring/förbättrings- och kvalitetsutveckling. Du kommer ges en genomgång av ämnet förbättringskunskap, dess utveckling och teoretiska grund och då diskuteras modeller och verktyg för att identifiera och arbeta med att genomföra förbättringar. Du kommer under kursen diskutera kvalitetsbegreppet för att ge kunskap om system, arbetssätt och praktiska metoder för att arbeta effektivt och evidensbaserat.

Schema

Schema läggs upp i mitten av augusti.

Kursvärdering och kursanalys

Citat från tidigare kursdeltagare:

"Bra föreläsare. Bra bredd på föreläsningarna. Bra upplägg med att läsa inför och skriva efter varje tillfälle."

"Mycket bra föreläsare som knöt ihop det mellan teorin = föreläsningarna. Ger som student tyngd i det som är viktigt."

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration