För studenter på kursen Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet kurskod 2QA279

Kursen vänder sig till dig som chef eller dig med annan typ av ansvar inom den radiologiska verksamheten. Kursen ska ge dig kunskaper användbara i de flesta förändrings- och utvecklingssituationer. Du kommer därför att arbeta med tillämpning av presenterade teorier och modeller via case som ska uppmuntra till reflektion och på så sätt utveckla nya kunskaper och förhållningssätt.

Kursplan

Information till nya studenter

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 24 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 3 augusti 2020.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på kurs

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

3. Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona

4. Kursstart

Tid & plats: Information om kursstart kommer skickas ut av kursansvarig.

5. Schema

Information om schema och upplägg kommer att ges av kursansvarig. Kursen startar v 40 HT20.

Varmt välkommen!

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

Kursinformation

Att arbeta med förbättring- och kvalitetsutveckling kan betyda att leda och/eller arbeta med en grupp av människor. Viktig kunskap är därför gruppdynamik och ledarskap med förståelse för kommunikation och strategisk utveckling och betydelsen av ledarskapet i samband med problem som kan uppstå vid förändring/förbättrings- och kvalitetsutveckling. Du kommer ges en genomgång av ämnet förbättringskunskap, dess utveckling och teoretiska grund och då diskuteras modeller och verktyg för att identifiera och arbeta med att genomföra förbättringar. Du kommer under kursen diskutera kvalitetsbegreppet för att ge kunskap om system, arbetssätt och praktiska metoder för att arbeta effektivt och evidensbaserat.

Kursvärdering och kursanalys

Citat från tidigare kursdeltagare:

"Bra föreläsare. Bra bredd på föreläsningarna. Bra upplägg med att läsa inför och skriva efter varje tillfälle."

"Mycket bra föreläsare som knöt ihop det mellan teorin = föreläsningarna. Ger som student tyngd i det som är viktigt."

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration