För studenter på kursen Ledarskap och handledning, 6 hp kurskod 9K8088

Kursen är en del i kurspaketet: Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. I kursens ges deltagarna teoretisk grund samt grundläggande praktiska färdigheter i att leda uppdrag och att genomföra handledning kring kliniska psykologiska frågeställningar och/eller förändrings- och kvalitetssäkringsarbete kopplat till psykologisk behandling.

Kursplan

Schema 

Här kommer länk till schemat finnas

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig

Sarah Thylén

Kursadministratör