För dig som är student på Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Programmets organisation

Här hittar du information om bland annat programmets struktur och organ.

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) har programansvaret för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magister programmet i diagnostisk cytologi och är även kursansvarig institution för ett antal kurser som ingår i andra program.

Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Programdirektor (PD) och Bitr. Programdirektor

Programdirektor (PD) Lars Frelin tillsammans med studierektor Emilie Hultin leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Lars Frelin

Programdirektor
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Emilie Hultin

Tf.Studierektor
0852483875
Eliminering av livmoderhalscancer
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Programråd

Programrådet för Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och Magister programmet i diagnostisk cytologi leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. Programrådet:

  • hanterar löpande förbättringsförslag.
  • följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål.
  • arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling.
  • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN.
  • bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN.
  • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner.
  • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD).

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.
 

Val av studentrepresentanter

Studentrepresentanter utses av BAS, Medicinska Föreningens sektion för BMA studenter. Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till BAS.
 

Ledamöter läsåret 2021-2022

Ordförande (PD):

Lars Frelin, Programdirektor (PD)
 

Studierektor:

Emelie Hultin Studierekor Mag. diagnostiskcytologi
 

Lärarrepresentanter:

Catharina Hultgren, klinisk mikrobiologi

Annica Lindkvist, klinisk immunologi

Helen Kaipe, kliniskt forskningscentrum

Annica Nordvall-Bodell, patologi

Lena Persson, klinisk fysiologi

Lena Ekström, klinisk farmakologi

Staffan Wallin, klinisk kemi
 

Avnämarrepresentanter:

Camilla Linder (inriktning laboratoriemedicin)

PriyaThind (inriktning klinisk fysiologi)
 

Internationaliseringsansvarig:

Maura Heverin
 

VFU-samordnare:

Catharina Hultgren

Karin Bouma

Berörd studentkår utser 3 studentrepresentanter (inriktning klinisk fysiologi, inriktning laboratoriemedicin och Mag. Diagnostiskcytologi).
 

Studievägledare:

Britt Isaksson
 

Utbildningssamordnare och gruppchef:

Busra Kocaturk
 

Sammanträden och protokoll

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.

Utbildningsnämnden Labmed

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) är programansvarig institutionen för BMA-programmet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

UN ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner och ekonomi- och resultatuppföljning.
 

Ordförande:

Peter Bergman, GUA
 

Programdirektorer:

Lars Frelin, Programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet och Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

Karin Bouma, biträdande programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet, adjungerad utan rösträtt.
 

Övriga lärarrepresentanter (med rösträtt):

Pernilla Lång, Patologi

Maria Westerståhl, Klinisk Fysiologi

Annica Lindkvist, Klinisk Immunol. o transf.med.

Georgios Panagiotidis, Klinisk Farmakologi

Maura Heverin, Klinisk kemi

Annika Karlsson, Klinisk mikrobiologi

Anthony Wright, Biomolekylär och cellulär medicin
 

Lärarrepresentanter från annan KI- institution (med rösträtt):

Karin Garming-Legert, PD Tandläkarprogrammet

Marie Halvorsen, NVS

Studentrepresentanter BAS (med rösträtt):

Deni Rashid, ordförande

Linda Girgensohn Bergman, vice ordförande

Daniela Westerlund, Utbildningsansvarig

Emilie Dahlqvist, suppleant

Camilla Sköljdebrand, suppleant

Tigran Mkrtchyan, suppleant

Region Stockholm representant (med rösträtt)

Elisabeth Wiklund, PhD, omvårdnadsansvarig 
 

Övriga (utan rösträtt):

Busra Kocaturk, utbildningssamordnare och gruppchef

Britt Isaksson, studievägledare
 

Sammanträden och protokoll 2021:

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.