För dig som är student på Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Programmets organisation

Här hittar du information om bland annat programmets struktur och organ.

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) har programansvaret för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magister programmet i diagnostisk cytologi och är även kursansvarig institution för ett antal kurser som ingår i andra program.

Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Programdirektor (PD) och Bitr. Programdirektor

Programdirektor (PD) Pernilla Lång tillsammans med studierektor Emilie Hultin leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Pernilla Lång

Programdirektor
852486910
Profile image

Emilie Hultin

Tf.Studierektor
0852483875

Programråd

Programrådet för Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och Magister programmet i diagnostisk cytologi leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. Programrådet:

  • hanterar löpande förbättringsförslag.
  • följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål.
  • arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling.
  • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN.
  • bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN.
  • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner.
  • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD).

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.
 

Val av studentrepresentanter

Studentrepresentanter utses av BAS, Medicinska Föreningens sektion för BMA studenter. Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till BAS.
 

Ledamöter 

Ordförande (PD):

Lars Frelin, Programdirektor (PD)
 

Studierektor:

Emelie Hultin Studierekor Mag. diagnostiskcytologi
 

Lärarrepresentanter:

Catharina Hultgren, klinisk mikrobiologi

Annica Lindkvist, klinisk immunologi

Helen Kaipe, kliniskt forskningscentrum

Annica Nordvall-Bodell, patologi

Tommy Lundberg, klinisk fysiologi

Lena Ekström, klinisk farmakologi

Staffan Wallin, klinisk kemi
 

Avnämarrepresentanter:

Camilla Linder (inriktning laboratoriemedicin)
 

Internationaliseringsansvarig:

Maura Heverin
 

VFU-samordnare:

Catharina Hultgren

Karin Bouma

Berörd studentkår utser 3 studentrepresentanter (inriktning klinisk fysiologi, inriktning laboratoriemedicin och Mag. Diagnostiskcytologi).
 

Studievägledare:

Rekrytering pågår.
 

Utbildningssamordnare och gruppchef:

Busra Kocaturk
 

Sammanträden och protokoll

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.

Utbildningsnämnden Labmed

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) är programansvarig institutionen för BMA-programmet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

UN ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner och ekonomi- och resultatuppföljning.
 

Ordförande:

Peter Bergman, GUA
 

Programdirektorer:

Lars Frelin, Programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet och Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

Karin Bouma, biträdande programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet, adjungerad utan rösträtt.
 

Övriga lärarrepresentanter (med rösträtt):

Sara Windahl, Patologi

Maria Westerståhl, Klinisk Fysiologi

Peter Bergman, Klinisk Immunol. o transf.med.

Georgios Panagiotidis, Klinisk Farmakologi

Maura Heverin, Klinisk kemi

Sophie Curbo, Klinisk mikrobiologi

Anthony Wright, Biomolekylär och cellulär medicin
 

Lärarrepresentanter från annan KI- institution (med rösträtt):

Karin Garming-Legert, PD Tandläkarprogrammet

Marie Halvorsen, NVS

Studentrepresentanter BAS (med rösträtt):

Mathilde Andreasson, BAS ordförande

Nadia Rahman – BAS vice ordförande  

Linnea Ericsson, BAS Utbildningsansvarig

Region Stockholm representant (med rösträtt)

Elisabeth Wiklund, PhD, omvårdnadsansvarig 
Lars Hillienmark, Avnämarrepresentant (klinisk neurofysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset)

Övriga (utan rösträtt):

Busra Kocaturk, utbildningssamordnare och gruppchef

Britt Isaksson, studievägledare
 

Sammanträden och protokoll:

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-06-21