För dig som är student på Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Viktig information gällande nedläggningen av magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi kommer att ges för sista gången HT 2022. Omexaminationer kommer att erbjudas enligt övergångsbestämmelser i respektive kursplan. För information om dina möjligheter att slutföra utbildningen, läs mer nedan.

Institutionen för laboratoriemedicin har gjort bedömningen att det inte finns förutsättningar för att bedriva utbildningen i den form som den har idag. De huvudsakliga skälen är ett återkommande lågt söktryck som resulterat i små studentkullar och låg genomströmning.

Studenter som är antagna till programmet med start höstterminen 2021

Studieuppehåll: De studenter som startar programmet under höstterminen 2021 har rätt att ansöka om studieuppehåll. Observera dock att höstterminen 2022 är sista gången som programmet ges i sin ordinarie form.

Omexamination: De studenter som genomgår kurserna men saknar godkänt resultat garanteras viss rätt till omexamination. Rätten till omexamination regleras i respektive kursplan.

Studenter som antas till programmet med start höstterminen 2022 

Anstånd: Vänligen notera att det inte finns förutsättningar att bevilja anstånd med studiestarten för de studenter som antas till höstterminen 2022, eftersom det är sista gången programmet ges. 

Studieuppehåll: De studenter som startar programmet under höstterminen 2022 har rätt att ansöka om studieuppehåll. Förutsättningarna att bevilja studieuppehåll är dock individuella. Observera att höstterminen 2022 är sista gången programmet ges och att det inte planeras några ytterligare kurstillfällen för programmet efter den terminen. Ingen undervisning kommer att erbjudas, men kurserna inom programmet kommer examineras under en övergångsperiod. Det saknas därför förutsättningar att bevilja studieuppehåll med återupptag efter höstterminen 2022. Kontakta studievägledare för mer information.

Omexamination: De studenter som genomgår kurserna men saknar godkänt resultat garanteras viss rätt till omexamination. Rätten till omexamination regleras i respektive kursplan. 

Datum för när kurserna i programmet ges för sista gången samt för omexamination 

Alla kurser ska gå att tentera vid sex tillfällen - det ger ett sista omexaminationstillfälle i augusti 2024 för alla kurser utom examensarbetet där tillfället kommer ske senare under hösten 2024.

Dessa kurser ges för sista gången under höstterminen 2022: 

Patologi (4 hp) 3DC003, sista tillfället för omexamination ges under augusti 2024.

Gynekologisk cytologi (5 hp) 3DC001, sista tillfället för omexamination ges under augusti 2024. 

Gynekologisk cytologi - fördjupning (7,5 hp) 3DC005, sista tillfället för omexamination ges under augusti 2024.    

Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring (7,5 hp) 3DC000, sista tillfället för omexamination ges under augusti 2024.    

Diagnostisk cytologi av respirationsorganen (5 hp) 3DC007, sista tillfället för omexamination ges under augusti 2024.    

Dessa kurser ges för sista gången under vårterminen 2023: 

Diagnostisk molekylär cytologi (4 hp) 3DC002, sista tillfället för omexamination ges under under augusti 2024.    

Diagnostisk aspirationscytologi (5 hp) 3DC006, sista tillfället för omexamination ges under under augusti 2024.    

Diagnostisk cytologi av urinvägarna (7 hp) 3DC004, sista tillfället för omexamination ges under augusti 2024.    

Examensarbete i diagnostisk cytologi (15 hp) 3DC009, sista tillfället för omexamination ges under hösten 2024.    

Har du oavslutade studier på magisterprogrammet i diagnostisk cytologi?

Då behöver du anmäla återupptag av studier senast den 15 maj 2022. Fyll i ansökan på länken nedan och skicka in till programmets studievägledare. Om du inte avser att återuppta dina studier, ber vi att du meddelar oss detta per e-post till britt.isaksson@ki.se .Vänligen observera: om du har startat programmet men inte deltagit i kurserna och inte har beviljats studieuppehåll så är du inte garanterad en plats på programmet. Ett återupptag kan då endast ske i mån av plats. 

Blankett för anmälan av återupptag hittar du här 

Om du har frågor om hur nedläggningen kan komma att påverka dig och dina studiealternativ är du välkommen att kontakta programmets studievägledare, studierektor och programdirektor.

Profile image

Britt Isaksson

Studievägledare
Profile image

Emilie Hultin

Studierektor
0852483875
Profile image

Lars Frelin

Programdirektor
852483632
BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-10-31