För studenter på kursen Medicin för journalister (7,5 hp) kurskod 1QA134

Kursen Medicin för journalister riktar sig till dig som har dokumenterad erfarenhet av arbetet som journalist och ett intresse för att utveckla din kunskap inom medicin.

Kursplan

Om kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha utvecklat dina kunskaper inom de fyra ingående momenten i kursen:

  • Moment 1: Cellens funktion, genetik, kroppens organsystem
  • Moment 2: Bibehållande av hälsa, samt diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar
  • Moment 3: Experimentell och epidemiologisk forskningsmetodik
  • Moment 4: Journalistiska arbetsmetoder

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), gruppövningar, individuellt arbete, samt tillämpningsuppgifter där teori integreras med praktik.

Schema

Här kommer aktuellt schema att finnas ca två veckor innan kursen startar.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

Liisa Olsson

Kursadministratör

Lena Hanson

Anknuten till Undervisning/handledning