För studenter på kursen Medicin för journalister (7,5 hp) kurskod 1QA134

Kursen Medicin för journalister riktar sig till dig som har dokumenterad erfarenhet av arbetet som journalist och ett intresse för att utveckla din kunskap inom medicin. Kursen startar den 5 september, 2022.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som webbaserad distanskurs (utan sammankomster) på kvartsfart och pågår i 20 veckor. Kursen bedrivs på kvartsfart vilket innebär 10 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 10 timmar i veckan efterlevs. Första kurstillfället kommer att vara måndagen den 5 september kl 17.15-20.30. I största möjliga mån kommer schemalagda aktiviteter hållas på måndagskvällar

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Efter genomgången kurs kommer studenten kunna:

  • översiktligt beskriva grunderna inom cellbiologi, genetik och funktionerna i kroppens organsystem
  • beskriva grunderna för bibehållande av hälsa, uppkomst av sjukdom samt diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar
  • förklara grundläggande medicinsk forskningsmetodik samt visa på hur evidensbaserad medicinsk forskning kan användas i journalistiskt arbete
  • insamla, analysera och kommunicera information om hälsa och sjukdom
  • kunna tillämpa ett analytiskt, kritiskt och etiskt arbetssätt baserat på information från olika källor

Kursen ges digitalt. Arbetsformerna består av föreläsningar,  gruppövningar, individuellt arbete, samt tillämpningsuppgifter där teori integreras med praktik.

Schema HT22

OBS förra årets schema. Schemat för HT22 kommer att publiceras närmare kursstart.

Documents

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

Lena Hanson

Anknuten till Undervisning/handledning

Liisa Olsson

Kursadministratör
CJ
Innehållsgranskare:
Liisa Olsson
2022-04-19