För studenter på kursen Medicinsk teknik i digital transformation inom hälso- och sjukvården kurskod 2QA327

Den här kursen kommer att öka din digitala beredskap och göra dig bättre rustad att delta i digital hälsotransformationen på ett aktivt sätt. Det kommer att ge dig en helhetssyn på omvandling av hälso- och sjukvård som drivs av vårdbehov och stöds av möjliggörande teknologier.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen använder olika typer av inlärningsaktiviteter, såsom online föreläsningar, seminarier, interaktiva sessioner live och online, studiebesök samt individuellt projektarbete.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är öppen från tre veckor före till tisdagen veckan före kursstartoch en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Covid-19 

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

Fernando Seoane Martinez

Lektor/medicinskteknisk ingenjör