För studenter på kursen Medicinsk teknik i digital transformation inom hälso- och sjukvården kurskod 2QA327

Den här kursen kommer att öka din digitala beredskap och göra dig bättre rustad att delta i digital hälsotransformationen på ett aktivt sätt. Det kommer att ge dig en helhetssyn på omvandling av hälso- och sjukvård som drivs av vårdbehov och stöds av möjliggörande teknologier.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen använder olika typer av inlärningsaktiviteter, såsom online föreläsningar, seminarier, interaktiva sessioner live och online, studiebesök samt individuellt projektarbete.

Kursstart HT22

20220824: Introduktion via Zoom kl 15-16

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Webbregistrering för fristående kurser är 3 veckor före kursstart (måndagen) t o m tisdagen veckan före kursstart. Mer information om webbregistrering.

Information om studentregistrering. Studenter måste ha gjort anmälan senast den 18 augusti 2022, annars erbjuds deras placering till en annan sökande i kön.

Aktivering av studentkonto

För HT22 kan studenter aktivera sitt studentkontot fr.o.m. 3 augusti. Om detta finns mer information på /utbildning.ki.se/mitt-studentkonto

Covid-19 

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Schema

Schema HT 2022

 

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontakt

Fernando Seoane Martinez

Lektor/medicinskteknisk ingenjör
EE
Innehållsgranskare:
Elizabeth Elvbo
2022-08-15