För studenter på kursen Mindfulnessbaserad stresshantering (7,5 hp) kurskod 1XX003

Mindfulness är ett sätt att vara, inte en metod. Mindfulnessbaserade interventioner, såsom de två största och numera evidensbaserade programmen Mindfulness Baserad Stress Reduktionsprogrammet, MBSR och Mindfulnessbaserad Kognitiv Tearpi, MBKT understödjer detta sätt att vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i nuet.

Kursplan

Kursöversikt

KI som medicinskt universitet var pionjär i Sverige med att erbjuda kursen första gången 2007. Första åren erbjöds kursen en gång per år och sedan 2009 erbjuds kursen varje termin. Kursen är valbar för KIs studenter inom ramen för respektive grundutbildningsprogram.

Mindfulness är ett sätt att vara inte en metod. Mindfulnessbaserade interventioner, såsom de två största och numera evidensbaserade programmen Mindfulness Baserad Stress Reduktionsprogrammet, MBSR och Mindfulnessbaserad Kognitiv Tearpi, MBKT understödjer detta sätt att vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i nuet. Istället för att ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en deltagande observatör av tankar, känslor och av vad som känns i kroppen. Detta underlättas av meditation där man övar sin förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten.

Mindfulnessmeditationen har visat sig ha en stressreducerande effekt vid olika sjukdomstillstånd hos patienter samt har också visat sig vara ett användbart verktyg för hantering av egen stress hos vårdpersonal. Vidare har studier visat att terapeutens utövande av mindfulness signifikant positivt påverkar både terapiprocessen och själva behandlingsresultat.

Innan du bestämmer dig för att söka den här kursen titta gärna på webb-introduktionen i MBSR. Här får du veta vad mindfulness är och vad det kan innebära att gå ett 8-veckors mindfulnessbaserat program, den upplevelsebaserade delen av kursen i Mindfulnessbaserad Stresshantering.

Introduktion av MBSR-programmet (Länk till en externa sida.), länk: https://vimeo.com/183910764

När du sedan har sökt kursen kommer du att få ytterligare en introduktion kring kursen i sin helhet.

Schema för våren 2021

Den upplevelsebaserade delen av kursen (MBSR-programmet) kommer att gå eftermiddag eller kvällstid under 8 veckor innan och i anslutning till den valbara perioden, som är de fem sista veckorna på terminen. Därefter startar teoridelen med undervisning dagtid, koncentrerat under ca 2 veckor.

Kursen startar kalendervecka 10 och avslutas kalendervecka 22, 2021 med uppehåll för påsklov kalendervecka 14. Innan dess kommer vi att ha en introduktion under kalendervecka 8. Under kalenderveckorna 10-18 träffas vi kvällstid och mellan träffarna får ni olika hemövningar som tar mellan 45-60 min/dag. Kalendervecka 16 har vi en gemensam tyst dag under helgen. Under kalenderveckorna 20-22 kommer vi att ha tre obligatoriska seminarier och tre föreläsningsdagar. Ett seminarium är heldag och dem andra två seminarierna är halvdagar.

 

Kursintroduktion onsdagen den 24/2 kl 17.30 (ca 1 tim)

Kontaktuppgifter

Camilla Sköld

Kursledare och kursansvarig

Kristian Hagfors

Utbildningsadministratör

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.