För dig som är student på Nytt läkarprogram från och med HT 2021

Man bli aldrig fullärd som läkare, utbildningen kan sägas vara livslång. Det finns dock vissa fasta delar som är styrda av regelverk. Regeringen har beslutat att förlänga läkarutbildningen från 11 till 12 terminer, låta den ge grund för läkarlegitimation och ta bort den så kallade allmäntjänstgöringen.

Idag

Grundutbildningen (5,5 år) leder till examen och allmäntjänstgöring (AT, 18-21 månader) leder till legitimation. Först när man har fått legitimation får man utöva yrket självständigt. Man kan sedan specialisera sig (ST, cirka 5 år). 

Vägen till specialist är minst 12 år lång, men under både AT och ST arbetar man och får lön.

Education overview

Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation och specialistbevis, baserat på bedömningen av handledare och chefer inom sjukvården där läkaren arbetat.

Det nya läkarprogrammet från och med HT 2021

Höstterminen 2021 startar det nya programmet som är 6 år och som direkt leder till läkarlegitimation. Efter avslutat program med läkarexamen finns möjlighet till specialistutbildning (totalt cirka 5,5 år) som då kommer att inledas med så kallad bastjänstgöring, 6-12 månader.
 

Socialstyrelsen kommer fortfarande att ansvara för utfärdandet av legitimation och specialistbevis.

Viktig information för dig som läser det nuvarande programmet 

Sista antagningen till detta program är inför vårterminen 2021. Kurserna kommer sedan att successivt fasas ut. Nedanstående översikt visar när respektive kurs ges för sista gången. Hur länge det kommer att vara möjligt att slutföra en påbörjad kurs i nuvarande program efter det är ännu inte klart. 

Det finns alltid möjlighet att söka till det nya programmet och vid en eventuell antagning få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknanden. Under det första året kommer det dock bara vara möjligt att gå kurser på termin 1 och 2 och det finns därför inga kurser att gå på senare terminer innan programmet är utbyggt enligt schemat nedan.
 

Utfasning nuvarande program – införande nytt program

Det nuvarande programmet är markerat med gult och det nya med blått

programme overview
införande nytt program

Arbete pågår

KI har ansökt hos UKÄ (Universitetskanslersämbetet) om att få ge det nya läkarprogrammet. Här kan du läsa mer om det arbetet.

Marie Dahlin
Programdirektor