För studenter på kursen Omvårdnad inom hematologisk vård, 7,5 hp kurskod 2SP047

På kurswebben för 2SP047 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha förvärvat fördjupade kunskaper och färdigheter för att bedriva evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård.

Kursplan

Inför kursstart HT24

Kursen startar v.35 och är en valbar kurs för vissa specialistsjuksköterskeprogram.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering. 
 

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart. Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Schema 

Schema publiceras 2 veckor innan kursstart.

Zoomlänkar får ni åtkomst till i Canvasrummet när ni har registrerat er i Ladok.

Kursanalys och kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering kommer efter nästa genomförda kurs HT22.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Linda Eriksson

Kursansvarig

Helen Ågren

Studievägledare DSK
0702136936

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

LE
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2023-11-23