För studenter på kursen Omvårdnad inom medicinsk vård 7,5 hp kurskod 2MV002

Här på kurswebben för kurs 2MV002 hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU, moment 1) och teoretisk del med evidensbaserad omvårdnad, vårdpedagogik och interprofessionell kompetens (moment 2).

Kursplan

Kursstart

Fr.om HT23 ges denna kursen av KI SÖS och har bytt kurskod till 2MV003. Följ länken till kurswebben för 2MV003 för aktuell information.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Schema

Schema för HT22 är nu publicerat.

Schema HT22 2MV002 och 2KV003

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig i Ladok.

 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Omexamination

Frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. Datum för omexamination: 11 december 2022 och 5 februari 2023.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och
genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Den senaste kursvärderingen:

HT22 2MV002 Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Eila Sterner

Kursansvarig
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920

Ann-Kristin Berntoft

Utbildningssamordnare VFU/VIL
ÅJ
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2023-09-04