För studenter på kursen Omvårdnad inom medicinsk vård 7,5 hp kurskod 2MV002

På kurswebben för kurs 2MV002 hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU, moment 1) och teoretisk del med evidensbaserad omvårdnad, vårdpedagogik och interprofessionell kompetens (moment 2).

Kursplan

Inför kursstart HT 21

Kursen startar vecka 35 med egna studier (göra utkast till lärandeplan för hela kursen och starta loggbok). Vi ses första gången, i Zoom, den 2/9-2021. Vi kommer då att hålla en kursintroduktion, en föreläsning om pedagogik, studentpresentationer och diskutera lärandeplanen för kursen (VFU och teoridelen). Vi kommer även att hålla en introduktion av BeVut.

Andra viktiga datum:

  • VFU vecka 36-41
  • Examinationsseminarium via Zoom den 4/11-2021
  • Inlämning av skriftlig examination den 7/11-2021

 

Hela terminsschemat kommer att publiceras senast två veckor innan kursstart. Du hittar det längre ner på denna sida.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Schema

Schema för H21 finns nu publicerat.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig i Ladok.

 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och
genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Den senaste kursvärderingen:

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) / Sektionen för omvårdnad

Nana Waldréus

Kursansvarig

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936

Ann-Kristin Berntoft

Utbildningssamordnare VFU/VIL