För studenter på kursen Postoperativ vård, observation och övervakning i kirurgisk omvårdnad 7,5 hp kurskod 2KV001

På kurswebben för kurs 2KV001 hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursen syftar till att studenten ska kunna säkerställa patientens initiala postoperativa återhämtning genom övervakning och relevanta omvårdnadsåtgärder baserad på evidens och personcentrerad vård.

Kursplan

Kursstart

Fr.om HT23 ges denna kursen av KI SÖS och har bytt kurskod till 2KV005. Följ länken till kurswebben för 2MV005 för aktuell information (länk kommer strax).

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Schema 

Uppdaterat schema för HT22 2KV001.

Zoomlänkar hittar ni i kursrummet i Canvas.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Den senaste kursvärderingen kommer efter första kurstillfället är avslutat, i början av VT23.

Kursvärdering HT22 2KV001

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Profile image

Ulrica Nilsson

Examinator
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör
Profile image

Annika Larsson

Studievägledare

Ann-Kristin Berntoft

Utbildningssamordnare VFU/VIL
ÅJ
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2023-09-04