För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU Under den friska människan 3

Kunskap om psykologi är en viktig bas för färdigheter som till exempel kommunikation och självkännedom. Psykologiska teorier och metoder är centrala för förståelse och tillägnande av andra förmågor/kompetenser som är väsentliga för läkaryrket såsom inlärning, minne, ledarskap och empati.
Psykologiundervisningen i PUs regi sker bland annat i samarbete med institutionen för klinisk neurovetenskap och lärare från psykologprogrammet.

Undervisning i medicinsk psykologi i samarbete med sektionen för psykologi på KI. Två temadagar ges med obligatoriska föreläsningar. Examination sker i samband med sluttentamen av DFM 3. 

Psykisk ohälsa inom primärvård och somatik - beteenden, ångest och symtomupptagenhet.

MR
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-11-17