För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU under dsm2

Medicinsk Psykologi
"Psykologisk och farmakologisk behandling - kombination och interaktioner".

PU Delmoment under dsm2

 

Medicinsk Psykologi-

Förstå, definiera och problematisera kombinationsbehandling med farmaka och psykologisk behandling vid vanliga psykiatriska tillstånd

 

Mentorsdagen-

Studenten har tillsammans med sin mentor ett självskattningssamtal.

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-10-18