För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU under kirurgkursen

Etiska, juridiska och medicinska aspekter.

PU moment under kirurgkursen

Tema "Organdonation och Behandlingsbegränsning" samt ett självskattningssamtal med mentorn.

Etiska, juridiska  och medicinska aspekter.

Ställningstagande till att avstå HLR .

Patientperspektiv- I samarbete med MOD, Mera Organ Donation.

Etiska perspektiv- I samarbete med SMER, Statens Medinsk Etiska Råd.

 

 

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-10-18