För studenter på kursen Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A, 6 hp kurskod 9K8083

Kursen är en del i kurspaketet: Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Kursen omfattar diagnostik och differentialdiagnostik vid trotssyndrom, uppförandestörning samt substansbrukssyndrom och bedömning av samsjuklighet. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder vid ovan nämnda psykiatriska tillstånd. t ex. val av behandlingsinsats, prioritering, planering och implementering.

Kursplan

Schema 

Länk

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Lars Klintwall

Kursansvarig

Sarah Thylén

Kursadministratör