För studenter på kursen Radiologisk bröstdiagnostik kurskod 9H9004

Denna kurs vänder sig till dig som är röntgensjuksköterska och arbetar på mammografiavdelning. Kursen kommer ge fördjupade kunskaper om radiologisk bröstdiagnostik (patologi, behandlingsmetoder) men också om bemötande och patientupplevelser. På denna sida hittar du information om kursen, kursupplägg och senaste kursvärdering.

Kursplan

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom området radiologisk bröstdiagnostik. Detta sker genom att fördjupa sig i bröstens patologi och aktuella behandlingsmetoder.

En översikt av moderna diagnostiska metoder och aktuell forskning inom området belyses under kursen. Inom kursen diskuteras också aspekter av patientens upplevelse och bemötande.

Du kommer inom ramen för kursen få en möjlighet till fördjupning inom eget valt intresseområde.

Kursinnehåll och upplägg

 • Bröstens anatomi och fysiologi
 • Bröstens patologi och behandlingsmetoder
 • Undersökningsmetoder
  • konventionell metodik
  • kompletterande undersökningsmetoder; ultraljud, MRT och Scint
 • Systematisk metod för palpation av kvinnors bröst
 • Det korta mötet – omvårdnad och bemötande
 • Aktuell forskning 
 • Utvecklingsprojekt – författa och skriva ett eget utvecklingsarbete

Kursen genomförs halvfart där regelbundna kursträffar ges vid Karolinska Institutet. Kursen bygger på föreläsningar, eget projektarbete, redovisningar.

Kursen inleds med en intensiv vecka med ett stort antal föreläsningar. Med dessa som grund bearbetas studieuppgifter (hemtentamen, projektarbete) till de två enskilda dagarna som kursen fortsätter med. Vid dessa tillfällen redovisas och diskuteras de bearbetade studieuppgifterna.

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration

Ulla Finati

Projektkoordinator KI Uppdragsutbildning
08-524 838 91