För studenter på kursen Rättsodontologi – odontologi i rättsväsendets tjänst kurskod 2TL024

Det här är en valbar översiktskurs i rättsodontologi för dig som går på tandläkarprogrammets femte termin. Kursen omfattar bland annat åldersbedömning, kvinnovåld, historik, masskatastrofer, identifiering vid katastrofer, den rättsmedicinska obduktionen samt praktiska ID-fall.

Kursplan

Välkommen!

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Jörgen Jönsson

Kursansvarig

Anna-Maria Nordvall

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936