För studenter på kursen Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention kurskod 2QA301

Föreläsningar, seminarier, laborationer för akustisk inspelning och analys med fonetogram, samt gruppövningar för att praktiskt pröva olika behandlingstekniker/metoder

Kursplan

Välkomstinformation

Självständigt eget arbete med bedömning och behandling av en patient samt inläsning av litteratur mellan de schemalagda kursdagarna.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Schema publiceras senare

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Ulrika Nygren

Adjunkt, adjungerad

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51