För studenter på kursen Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention kurskod 2QA301

Kursen syftar till att ge övergripande förståelse för hur den multidisciplinära vården fungerar kring personer med könsdysfori vad gäller psykiatrisk utredning och medicinsk könsbekräftande behandling. Fokus i kursen är på logopedisk bedömning och intervention. En viktig del av kursen är praktiska övningar och att få redskap för att utvärdera behandling.

Här på kurswebben hittar du länk till kursplan, schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen på 7,5 hp motsvarar 5 veckors heltidsstudier och studietakten är 25%.

Måndag 18 januari – Kursstart, obligatorisk närvaro via videolänk, Zoom

Tisdag 19 januari – fredag 12 mars – Självständiga studier

Måndag 15 mars – fredag 26 mars - Obligatorisk närvaro enligt schema som publiceras senare. Plats: Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm.

Måndag 29 mars – torsdag 28 maj - Självständiga studier

Måndag 31 maj – tisdag 1 juni - Obligatorisk närvaro enligt schema som publiceras senare. Plats: Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm.

Självständiga studier innebär inläsning av litteratur samt eget arbete med bedömning och behandling av en patient mellan de schemalagda kursdagarna.

Kursen planeras att ske på plats förutom kursintroduktionen 18/1 och rekommendationer pga Covid-19 kommer att följas.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema publiceras senare

Kontaktuppgifter

Ulrika Nygren

Adjungerad adjunkt

Nina Risti

Utbildningsadministratör
08-524 889 13