För dig som är student på Utbytesstudier Så här gör du för att ansöka om utbytesstudier inom läkarprogrammet

Ansökan om utbytesstudier sker i två steg, först ansökan om att bli nominerad till utbytesstudier. Om du blir nominerad kan du fortsätta med det andra steget, att ansöka till partneruniversitetet.

Bestäm dig för var du vill åka, vilka kurser du vill läsa och försök sedan skaffa dig en uppfattning om hur utbildningen är upplagd och vilka möjligheter det kan finnas att få ihop ditt utbytesprogram.

Aktuella ansökningsperioder 2021/2022

Sista ansökningsdag var 1 februari

Vid utbytesstudier under SVK-perioden termin 11 behöver du inte på förhand välja kurser vid ett universitet, detta gör du först när du har blivit nominerad för utbytesstudier och fått ytterligare information från den internationella handläggaren. Vänd dig gärna till den internationalla handläggaren om du har frågor om universiteten. Du kan också vända dig till läkarprogrammets programkansli med frågor om hur du kan lägga upp en studentvald kurs.

Innan du söker är det viktigt att du läser igenom regler för deltagande i studentutbytesprogrammen genom LINK.

Steg 1 - Ansökan om att bli nominerad till utbytesstudier

Ansökan sker med ett ansökningsformulär som registreras elektroniskt och därefter lämnas in som underskriven inskannade pdf. Det är därför viktigt att du har tillgång till en skrivare när du fyller i din ansökan. Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Detta ska ansökan innehålla

 • Ansökningsblankett. Ansökan fylls i online och lämnas in både i en digital version och en underskriven pdf kopia. Skriv ut en papperskopia innan du registerar ansökan, skriv under och sätt på ett foto på dig själv (kan vara en digitalt bild), bifoga följande dokument och skicka den kompletta ansökan som en pdf till den internationella handläggaren.
 • Curriculum Vitae (CV) - på engelska. Ditt CV ska vara välskrivet i omvänd kronologisk ordning och lätt att förstå. Om du inte redan har ett CV, kan du använda Europass webbsystem för att skriva ditt CV. Du bör ange dina språkkunskaper enligt EU:s CEFR-skala, då man vid många partneruniversitet kräver intyg på språkkunskaper. Du behöver inte skicka med några intyg, men skall vara beredd att visa dem på begäran.
 • Intyg på meriter - vid engagemang i kåren / KI ska ett intyg medfölja ansökan. Be om ett intyg från Medicinska föreningen eller den förening/grupp du har varit med i. Ett intyg till din högsta merit räcker.
 • Ladokutdrag (resultatintyg) – på engelska. Hämtas via Ladok på webb. Om du vid ansökan saknar 7,5 högskolepoäng eller mer ska du bifoga en bilaga med förklaring till varför.
 • Motiveringsbrev – på svenska eller engelska, max en A4-sida. Motiveringen är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskriven. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet bör ha relevans för ansökan. 
 • Personlig referens – Om du inte har möjlighet att få ett personligt skrivet referensbrev, använd blanketten nedan. Ett referensbrev ska vara undertecknat av en lärare, handledare eller motsvarande person kopplad till Karolinska Institutet. Det behövs endast ett intyg, antingen ett personligt skrivet brev eller blanketten nedan. OBS! Referensbrevet är obligatoriskt. Om du saknar referensperson har du i vissa fall möjlighet att på förhand söka dispens hos LINK. Om dispens beviljas blir du istället kallad till intervju.

BLANKETT FÖR REFERENSBREV

Ansökningsprocessen

Det är en tvåstegsprocess, där du först ansöker om att få delta i utbytesprogrammet genom LINK. Om du blir nominerad för utbytesstudier kan du därefter göra en ansökan till ett värduniversitet.

 1. Läs på om vad som gäller för respektive värduniversitet och bestäm dig för vart du vill söka
 2. Fyll i ansökan online, skriv ut och signera, samt skicka in den elektroniskt. Du kan ange upp till sex alternativ i din ansökan
 3. Lämna in en fullständig ansökan (dvs. utskriven ansökningsblankett, CV, Ladokutdrag, motiveringsbrev samt referensbrev) till internationell handläggare som ett PDF-dokument. Om du skickar flera dokument/filer kommer de inte tas emot.
 4. Om din ansökan är fullständig och godkänns av LINK kan du därefter nomineras till en utbytesplats
 5. Mer information om ditt värduniversitet får du i samband med att du nomineras till en utbytesplats. Det är viktigt att du är medveten om att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du fått definitivt besked från värduniversitetet.

Ansökningsformulär

Sista ansökningsdag är 1 februari inför nästa läsår (länken för nästkommande läsår brukar publiceras runt årsskiftet). Restplats söks i mån av plats enligt först-till-kvarn-principen, med reservation för att sista ansökningsdag inte har passerat vid värduniversitetet. 

For att söka restplats ser längst ner på denna sidan.

Den elektroniska ansökan består av följande steg:

 • Läs igenom ansökningsformuläret innan du börjar. Fyll i uppgifterna. Du kan ändra, radera, hoppa och fixa hur du vill i denna fas, men du kan inte spara ner en kopia av din ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Under rubriken KI-meriter finns en länk till en sida som mer i detalj beskriver det nya prioriteringssystemet. När du har fyllt i alla uppgifter ska du göra en sammanställning av din ansökan genom att klicka på "visa sammanställning" sist i blanketten.
 • Läs igenom sammanställningen och kontrollera att allt är korrekt. Du kan stänga sammanställningsfönstret och gå tillbaka till blanketten för att ändra hur många gånger som helst. Klicka på "visa sammanställning" på nytt efter varje ändring. Först när du är nöjd med ansökan/sammanställningen går du vidare till nästa steg:
 • Skriv ut sammanställningen (särskild "knapp" sist i sammanställningen). Notera att du ska skriva ut sammanställningen innan du registrerar den elektroniskt.
 • Registrera ansökan elektroniskt (särskild "knapp" sist i sammanställningen). Det är först i detta steg som dina uppgifter registreras i databasen. Fram till detta moment kan du jobba helt fritt, ändra, hoppa mellan blankett och sammanställning etc. När du registrerat din ansökan kan du inte längre ändra uppgifterna.
 • Du får omgående (på datorn) en kvittens på att din ansökan är registrerad samt ett registreringsnummer. Skriv upp registreringsnumret eller skriv ut kvittensen. Det behövs också senare när du skriver din reserapport.
 • Pdf-kopian av din ansökan/sammanställning ska du sen skicka till den internationella handläggaren tillsammans med de (minst) fyra bilagorna och ett foto på dig själv. 

Ansökningsformulär

Du ska skicka in ett original (eller vidimerade kopior) av din kompletta ansökan, det vill säga ett utskrivet och underskrivet ansökningsformulär tillsammans med bilagor.

Du ska skanna och maila din ansökan och den ska vara sammanställd i ett PDF-dokument. Om du skickar flera dokument/filer kommer de inte tas emot. Du ska INTE skicka in en fysik ansökan bara elektronisk.

Skicka din ansökan till: talia.adamsson@ki.se

Steg 2 - Ansökan till partneruniversitetet

Om du har fått besked om att du har blivit nominerad till en utbytesplats börjar det spännande arbetet med nästa steg - planeringen av ditt studieupplägg och ansökan till värduniversitetet.

Ansök till värduniversitetet

Den internationella handläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad för utbytesstudier, vilket innebär att du sen ska göra en formell ansökan till ditt värduniversitet. De flesta universitet har information om ansökan för utbytesstudenter på sina webbplatser. Ansökan ser olika ut för olika universitet.

Det är viktigt att du så snart du vet att du är nominerad tar reda på hur ansökningsprocessen går till för just det universitetet, vilka dokument som du behöver förbereda och vilken som är sista ansökningsdag. Det är du själv som ansvarar för att ansökan till värduniversitetet är komplett och skickas iväg i tid, men du kan få hjälp av den internationella handläggaren.

Planera ditt studieupplägg

I ansökan till värduniversitetet ingår att ange vilka kurser/klinisk utbildning du önskar genomföra under ditt utbyte. Information om vad värduniversitetet erbjuder för utbytesstudenter finns i många fall på deras webbplats, men det går också att kontakta en internationell koordinator vid det aktuella universitetet som kan berätta mer. Börja med att ta reda på hur din termin ser ut vid KI och fundera sedan över hur ditt utbyte skulle kunna se ut utifrån det utbud som finns vid värduniversitetet. Det är också bra att läsa reserapporter för att undersöka hur tidigare studenter har lagt upp sina utbyten.

Kontakta därefter ämnesföreträdaren* för att diskutera upplägget. Ibland kan vissa delar behöva kompletteras här hemma och ibland kommer man överens om att tentera vid KI. Kom ihåg att ta med dig de dokument som ska skrivas under, vanligtvis ett s.k. "Learning Agreement" där kurser/klinisk utbildning samt tidsperiod anges. 

Checklista

 • Den internationella handläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad
 • Ta reda på värduniversitetets ansökningsprocess och sista ansökningsdag 
 • Ta reda på hur din termin vid KI ser ut och hur du skulle kunna lägga upp ditt utbyte
 • Kontakta tematisk ordförande (fråga den internationella handläggaren om du är osäker på vem som är din tematiska ordförande) och diskutera ditt förslag på upplägg
 • Fyll i denna blankett utifrån ovanstående och lämna till studievägledningen
 • Se till att få underskrifter på ditt learning agreement
 • Kontrollera att du har alla dokument som krävs av värduniversitetet
 • Skicka din ansökan till värduniversitetet

Det är viktigt att du är medveten om att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du fått definitivt besked från värduniversitetet!

Den internationella handläggaren kan hjälpa dig om du kör fast.

Documents