För studenter på kursen Självständig fördjupning i logopedi kurskod 2LG071

Kursen ges som en valbar fördjupningskurs under logopedprogrammets fjärde år.
Innehållet omfattar fördjupade teoretiska kunskaper inom ett vetenskapsområde inom, eller med nära anknytning till logopedin. Genom litteraturstudier inhämtar studenten kunskap som kan vara övergripande, sammanfattande, kritiskt granskande eller direkt kunskapsvidgande.

Kursplan

Välkomstinformation

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Publiceras senare

Kerstin Johansson

Assisterande lektor