För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Examensarbeten

På denna sida finns information om examensarbeten, tidigare examensarbeten och blankett för godkännande av publicering

Examensarbeten publiceras på programwebben om författaren/-na har godkänt publiceringen. Godkännandet ska göras skriftligt genom att lämna in Blankett för godkännande av publicering, som finns som en länk längre ned på denna sida. Endast de examensarbeten där författaren/-na har givit sitt godkännande kommer att publiceras.

Det åligger examinatorn att e-posta de godkända examensarbetena till Ladok-administratören. När författaren/-na har lämnat in det skriftliga godkännandet för nätpublicering, läggs examensarbetet ut på programwebben. Uppsatserna publiceras i den ordning de blivit inlämnade och godkända.

Vänligen skicka blanketten för godkännande per post till:
Anette Stålbalk, Karolinska Institutet, Utbildningskansliet D2, 23300, 141 83 Huddinge.

Samtliga examensarbeten kommer även fortsättningsvis att arkiveras i enlighet med gällande arkivregler.

Examensarbeten HT19

Bedömmargruppen har oberoende av varandra bedömt fem nominerade examensarbeten och kommi t fram till att följande examensarbeten utses till bästa examensarbete HT19.

Första pris:

Smärtan genomsyrar allt: Kvinnors upplevelser av att lea med endometrios. Författare: Carolina Tångring & Sofia Wålekvist

Andra pris:

Kommer robotar att ta hand om våra äldre? En allmän litteraturstudie om hur äldre upplever assisterande robotar. Författare: Caroline Källström & Josefine Stomberg

Tredje pris:

Patientens roll vid trycksårsprevention. En litteraturöversikt av patienters delaktighet. Författare: Abgirl Jemide & Evelina Markström

Examensarbeten som blivit godkända för nätpublicering hittar du under dokument längre ner på denna sida.

 

Examensarbete VT20

”För det mesta famlar vi i mörker eftersom vi inte vet vad som händer”. En litteraturstudie om anhörigas behov av stöd vid palliativ vård av närstående. Författare: Etrisia Tegnemo & Miriam Utas

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-12-05