För dig som är student på Studieinformation och regler tandläkarprogrammet Nedläggning av kurser och restexamination Tandläkarprogrammet 2TL13

Här finns information om restexaminationstillfällen för kurser som givits eller ska ges för sista gången på utbildningsplan 2TL13.

Enligt gällande övergångsbestämmelser för studenter som i nuvarande utbildningsplan 2TL13 har oavslutade kurser, kommer tre restexaminationstillfällen erbjudas upp till ett år efter att kursen givits för sista gången

För att delta på restexaminationstillfällen behöver du vara omregistrerad på aktuell kurs. I vissa fall måste du även anmäla dig till examinationstillfället. 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser och behöver bli omregistrerad, kontakta enligt informationen nedan under varje kurs. Har du frågor om examination ska du vända dig till respektive institution eller kurs- och/eller momentansvarig.

Restexamination - termin 1 

Dessa kurser har givits för sista gången HT18 och alla restexaminationstillfällen har erbjudits under läsåret HT19/VT20:

 • Att utvecklas till tandläkare 1, 7,5hp (2TL000) 
 • Vetenskaplig introduktion 3hp (2TL003) 
 • Människokroppens kemi 7,5hp (2TL007) 
 • Cell- och molekylärbiologi 7,5hp (2TL006) 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 2

Dessa kurser gavs för sista gången VT19, restexaminationstillfällen gavs VT20/juni-augusti för vissa moment.

 • Organsystemens struktur och funktion 27hp (2TL032) 
 • Att utvecklas till tandläkare 1 7,5hp (2TL000) 
 • Oral radiologi 1 1,5hp (2TL012)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 3 och 4

Dessa kurser gavs sista gången HT19/VT20, alla restexaminationstillfällen har erbjudits under HT20/VT21.

 • Mikrobiell patogenes 6hp (2TL008)
 • Farmakologi 5hp (2TL005)
 • Allmänmedicin 6hp (2TL010)
 • Allmän patologi 3,5hp (2TL009)
 • Oral patologi och histologi 7,5hp (2TL002)
 • Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)
 • Oral radiologi 2 6hp (2TL013)
 • Att utvecklas till tandläkare 2 1,5hp (2TL047) 

Om du fortfarande resterar med delar i eller hel kurs, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 5

Kurserna gavs sista gången HT20, restexaminationstillfällen ges HT21/VT22.

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Att utvecklas till tandläkare-teamsamarbete (1,5hp), 2TL015 

Klinisk odontologi 2, 21hp (2TL016)

Moment: Endodonti 1

 • Restexaminationstillfälle 1: Torsdag 12 augusti 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 2 juli till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: Torsdag 16 september 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 9 september till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: Tisdag 19 oktober 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 12 oktober till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se

Moment: Kariologi 2

 • Restexaminationstillfälle 1: Måndag 15 december 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 8 december till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: Måndag 10 januari 2022. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 3 januari till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: Måndag 7 februari 2022. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 31 januari till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se

Valbara kurser

 • Ledarskap i den lilla vårdenheten (7,5hp), 2TL031
 • Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst (7,5h), 2TL024
 • Studentvalt enskilt projektarbete (7,5hp), 2TL021

Restexamination - termin 6

Kurserna gavs för sista gången VT21. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Klinisk odontologi 3, 21hp (2TL018): restexaminationstillfällen ges HT21/VT22

Moment: Parodontologi 3

 • Restexaminationstillfälle 1: Onsdag 29 september 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 22 september till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: Fredag 29 oktober 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 22 oktober till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: Fredag19 november 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 12 november till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se

Moment: Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk protetik 2

Tentamen: Dentala biomaterial 2:

 • Restexaminationstillfälle 1: Fredag 26 november 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 19 november till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: Onsdag 19 januari 2022. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 12 januari till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: Torsdag 3 mars 2022. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 24 februari till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se

Tentamen: Kron- och broprotetik:

 • Restexaminationstillfälle 1: 10 december 2021. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 6 december till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 27 januari 2022. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 20 januari till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: Torsdag 3 mars 2022. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 24 februari till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se

Att utvecklas till tandläkare 3, 3hp (2TL017): restexamination ges sista gången VT22

Examensarbete i odontologi, 30hp (2TL043): restexamination ges sista gången VT24

 

Restexamination - termin 7 och 8

Dessa kurser gavs för sista gången HT21. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, 1,5hp (2TL027): restexamination ges sista gången HT22

Klinisk odontologi 4 10,5hp (2TL029): restexaminationer ges sista gången HT22

Moment Protetik 2:

 • Restexaminationstillfälle 1: 2022-10-11 kl 08:30 - 11:30. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 4 oktober 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 2022-11-23 kl 08:30 - 11:30. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 16 november 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: 2023-01-11 kl 13:00 - 16:00. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 4 januari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se


Moment Implantologi 1:

 • Restexaminationstillfälle 1: 2022-10-27 kl 08:30 - 12:00. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 20 oktober 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 2022-12-02 kl 14:00 - 17:30. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 25 november 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: 2023-01-18 kl 18:15 - 11:45. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 11 januari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

 

Dessa kurser ges sista gången HT21/VT22: 

Barn- och ungdomstandvård, 22,5hp (2TL028): restexamination ges sista gången HT22/VT23

Moment Ortodonti 1:

 • Restexaminationstillfälle 1: 2022-09-20 kl 08:30 - 11:30. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 13 september 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 2022-10-31 kl 13:00 - 16:00. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 24 oktober 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: 2022-12-12 kl.13:00 - 16:00. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 5 december 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

Moment Ortodonti 2:

Restexaminationer ges VT23

Moment Pedodonti 2:

Restexaminationer ges VT23

 

Att utvecklas till tandläkare 4, 3hp (2TL026): restexamination ges sista gången HT22/VT2

 

Denna kurs ges sista gången VT22. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.: 

Klinisk odontologi 5, 10,5hp (2TL030): restexamination ges sista gången VT23

Moment Cariologi 5:

Restexaminationer ges VT23

Moment Orofacial smärta och käkfunktion 3:

Restexaminationer ges VT23

 

För kursen Examensarbete i odontologi se information under rubriken för termin 6.