För dig som är student på Tandläkarprogrammet Nedläggning av kurser och restexamination Tandläkarprogrammet 2TL13

Här finns information om restexaminationstillfällen för kurser som givits eller ska ges för sista gången på utbildningsplan 2TL13.

Enligt gällande övergångsbestämmelser för studenter som i nuvarande utbildningsplan 2TL13 har oavslutade kurser, kommer tre restexaminationstillfällen erbjudas upp till ett år efter att kursen givits för sista gången

För att delta på restexaminationstillfällen behöver du vara omregistrerad på aktuell kurs. I vissa fall måste du även anmäla dig till examinationstillfället. 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser och behöver bli omregistrerad, kontakta enligt informationen nedan under varje kurs. Har du frågor om examination ska du vända dig till respektive institution eller kurs- och/eller momentansvarig.

Restexamination - termin 1 

Dessa kurser har givits för sista gången HT18 och alla restexaminationstillfällen har erbjudits under läsåret HT19/VT20:

 • Att utvecklas till tandläkare 1, 7,5hp (2TL000) 
 • Vetenskaplig introduktion 3hp (2TL003) 
 • Människokroppens kemi 7,5hp (2TL007) 
 • Cell- och molekylärbiologi 7,5hp (2TL006) 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 2

Dessa kurser gavs för sista gången VT19, restexaminationstillfällen gavs VT20/juni-augusti för vissa moment.

 • Organsystemens struktur och funktion 27hp (2TL032) 
 • Att utvecklas till tandläkare 1 7,5hp (2TL000) 
 • Oral radiologi 1 1,5hp (2TL012)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 3 och 4

Dessa kurser gavs sista gången HT19/VT20, alla restexaminationstillfällen har erbjudits under HT20/VT21.

 • Mikrobiell patogenes 6hp (2TL008)
 • Farmakologi 5hp (2TL005)
 • Allmänmedicin 6hp (2TL010)
 • Allmän patologi 3,5hp (2TL009)
 • Oral patologi och histologi 7,5hp (2TL002)
 • Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)
 • Oral radiologi 2 6hp (2TL013)
 • Att utvecklas till tandläkare 2 1,5hp (2TL047) 

Om du fortfarande resterar med delar i eller hel kurs, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 5

Kurserna gavs sista gången HT20, restexaminationstillfällen gavs HT21/VT22.

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

 • Att utvecklas till tandläkare-teamsamarbete (1,5hp), 2TL015 

 • Klinisk odontologi 2, 21hp (2TL016)

Valbara kurser:

 • Ledarskap i den lilla vårdenheten (7,5hp), 2TL031
 • Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst (7,5h), 2TL024
 • Studentvalt enskilt projektarbete (7,5hp), 2TL021

Restexamination - termin 6

Kurserna gavs sista gången VT21 och restexaminationstillfällen gavs HT21/VT22. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

 • Klinisk odontologi 3, 21hp (2TL018)

 • Att utvecklas till tandläkare 3, 3hp (2TL017)

 • Examensarbete i odontologi, 30hp (2TL043): kursen går över termin 6-10. För studenter som går termin 10 VT23 kommer restexaminationstillfällen ges VT24. 

Restexamination - termin 7 och 8

Dessa kurser gavs för sista gången HT21, restexaminationstillfällen gavs HT22, om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren:

 • Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, 1,5hp (2TL027)
 • Klinisk odontologi 4 10,5hp (2TL029)

Dessa kurser gavs sista gången HT21 och/eller VT22, restexamination ges sista gången HT22 alternativt VT23: 

Barn- och ungdomstandvård, 22,5hp (2TL028)

Moment Ortodonti 1:

Tre restexaminationstillfällen gavs under HT22.

Moment Ortodonti 2:

 • Restexaminationstillfälle 1: 2023-02-07 kl 08:15 - 12:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 31 januari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 2023-03-21 kl 08:15 - 12:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 14 mars 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: 2023-05-31 kl 08:15 - 12:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande via Ladok senast 21 maj 2023. Kontakta utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se för mer information.

Moment Pedodonti 2:

Tre restexaminationstillfällen har getts under VT23.

Att utvecklas till tandläkare 4, 3hp (2TL026)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Klinisk odontologi 5, 10,5hp (2TL030)

Restexaminationstillfällen ges för sista gången VT23.

Moment Cariologi 5

Tre restexaminationstillfällen har getts VT23.

Moment Orofacial smärta och käkfunktion 3

 • Anatomidugga och DC/TMD dugga, tre restexaminationstillfällen har getts under VT23.
 • Slutexamination, restexaminationstillfälle 1: 2023-05-16 kl 13:00 - 15:00
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 8 maj 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Slutexamination, restexaminationstillfälle 2: 2023-06-08 kl 09:00 - 11:00
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 31 maj 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Slutexamination, restexaminationstillfälle 3: 2023-08-10 kl 13:00 - 15:00
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 7 augusti 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

 

För kursen Examensarbete i odontologi se information under rubriken för termin 6. 

Restexamination - termin 9 

Dessa kurser gavs för sista gången HT22. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Klinisk odontologi 6 11,5 hp (2TL034)

Strukturerat praktiskt prov (OSCE - Objective Structured Clinical Examination):

 • Restexaminationstillfälle 1:  2023-06-09 kl 00: 9.00-10.30.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 26 maj 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
   
 • Restexaminationstillfälle 2: Ges HT2023, information kommer
   

Moment Integrerad klinisk vuxentandvård 6

 • Restexaminationstillfälle 1: Ges HT2023, 2023-09-04 kl 08.15-13.15                                                                                                                                                      Obligatorisk anmälan för deltagande senast 25:e augusti 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
  Inga anmälda deltagare -TILLFÄLLET INSTÄLLT! Nästa tillfälle, se nedan.
                                                                                                                                                                                 
 • Restexaminationstillfälle 2: Ges HT2023, 2023-10-09 kl 08.15-13.15
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 29:e sept 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se                                                                                                                     
 • Restexaminationstillfälle 3: Ges HT2023, 2023-11-13 kl 08.15-13.15
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 3:e november 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se 

 

Oral radiologi 3 3,0 hp (2TL035)

 • Restexaminationstillfälle 1: 2023-08-29 kl 08:15 - 11:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande via Ladok senast 19:e augusti 2023. Kontakta utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se för mer information.
   
 • Restexaminationstillfälle 2: 2023-10-03 kl 08:15 - 11:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande via Ladok senast 23:e september 2023. Kontakta utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se för mer information.
   
 • Restexaminationstillfälle 3: 22023-11-06 kl 08:15 - 11:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande via Ladok senast 27:e oktober 2023. Kontakta utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se för mer information.
PK
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-08-29