För dig som är student på Tandläkarprogrammet Nedläggning av kurser och restexamination Tandläkarprogrammet 2TL13

Här finns information om restexaminationstillfällen för kurser som givits eller ska ges för sista gången på utbildningsplan 2TL13.

Enligt gällande övergångsbestämmelser för studenter som i nuvarande utbildningsplan 2TL13 har oavslutade kurser, kommer tre restexaminationstillfällen erbjudas upp till ett år efter att kursen givits för sista gången

För att delta på restexaminationstillfällen behöver du vara omregistrerad på aktuell kurs. I vissa fall måste du även anmäla dig till examinationstillfället. 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser och behöver bli omregistrerad, kontakta enligt informationen nedan under varje kurs. Har du frågor om examination ska du vända dig till respektive institution eller kurs- och/eller momentansvarig.

Restexamination - termin 1 

Dessa kurser gavs för sista gången HT18 och alla restexaminationstillfällen gavs HT19/VT20:

 • Att utvecklas till tandläkare 1, 7,5hp (2TL000) 
 • Vetenskaplig introduktion 3hp (2TL003) 
 • Människokroppens kemi 7,5hp (2TL007) 
 • Cell- och molekylärbiologi 7,5hp (2TL006) 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 2

Dessa kurser gavs för sista gången VT19, restexaminationstillfällen gavs VT20/juni-augusti för vissa moment.

 • Organsystemens struktur och funktion 27hp (2TL032) 
 • Att utvecklas till tandläkare 1 7,5hp (2TL000) 
 • Oral radiologi 1 1,5hp (2TL012)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 3 och 4

Dessa kurser gavs sista gången HT19/VT20, restexaminationstillfällen gavs HT20/VT21.

 • Mikrobiell patogenes 6hp (2TL008)
 • Farmakologi 5hp (2TL005)
 • Allmänmedicin 6hp (2TL010)
 • Allmän patologi 3,5hp (2TL009)
 • Oral patologi och histologi 7,5hp (2TL002)
 • Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)
 • Oral radiologi 2 6hp (2TL013)
 • Att utvecklas till tandläkare 2 1,5hp (2TL047) 

Om du fortfarande resterar med delar i eller hel kurs, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 5

Dessa kurser gavs sista gången HT20, restexaminationstillfällen gavs HT21/VT22.

 • Att utvecklas till tandläkare-teamsamarbete (1,5hp), 2TL015 
 • Klinisk odontologi 2, 21hp (2TL016)

Valbara kurser:

 • Ledarskap i den lilla vårdenheten (7,5hp), 2TL031
 • Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst (7,5h), 2TL024
 • Studentvalt enskilt projektarbete (7,5hp), 2TL021

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 6

Dessa kurser gavs för sista gången VT21 och restexaminationstillfällen gavs HT21/VT22.

 • Klinisk odontologi 3, 21hp (2TL018)
 • Att utvecklas till tandläkare 3, 3hp (2TL017)
 • Examensarbete i odontologi, 30hp (2TL043): kursen går över termin 6-10. För studenter som går termin 10 VT23 kommer restexaminationstillfällen ges VT24. 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 7 och 8

Dessa kurser gavs för sista gången HT21, restexaminationstillfällen gavs HT22 alternativt VT23:

 • Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, 1,5hp (2TL027)
 • Klinisk odontologi 4 10,5hp (2TL029)
 • Barn- och ungdomstandvård, 22,5hp (2TL028)
 • Att utvecklas till tandläkare 4, 3hp (2TL026)
 • Klinisk odontologi 5, 10,5hp (2TL030)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

För kursen Examensarbete i odontologi se information under rubriken för termin 6. 

Restexamination - termin 9 

Dessa kurser gavs för sista gången HT22, restexaminationstillfällen gavs HT23. 

 • Klinisk farmakologi 3,0 hp (2TL033)
 • Klinisk odontologi 6 11,5 hp (2TL034)
 • Oral radiologi 3 3,0 hp (2TL035)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 10

Om du resterar i någon av nedanstående kurser, var vänlig kontakta studievägledare Helen Lindkvist-Katz snarast:

 • Att utvecklas till tandläkare 5 (2TL041)
 • Gerodonti (2TL036)
 • Käkkirurgi 4,5 hp (2TL036)
 • Klinisk odontologi 7 12,5 hp (2TL038)
 • Examensarbete i odontologi (2TL043)
PK
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2024-02-28