För dig som är student på Studieinformation och regler tandläkarprogrammet Nedläggning av kurser och restexamination Tandläkarprogrammet 2TL13

Här finns information om restexaminationstillfällen för kurser som givits eller ska ges för sista gången på utbildningsplan 2TL13.

Enligt gällande övergångsbestämmelser för studenter som i nuvarande utbildningsplan 2TL13 har oavslutade kurser, kommer tre restexaminationstillfällen erbjudas upp till ett år efter att kursen givits för sista gången

För att delta på restexaminationstillfällen behöver du vara omregistrerad på aktuell kurs. I vissa fall måste du även anmäla dig till examinationstillfället. 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser och behöver bli omregistrerad, kontakta enligt informationen nedan under varje kurs. Har du frågor om examination ska du vända dig till respektive institution eller kurs- och/eller momentansvarig.

Restexamination - termin 1 

Dessa kurser har givits för sista gången HT18 och alla restexaminationstillfällen har erbjudits under läsåret HT19/VT20:

 • Att utvecklas till tandläkare 1, 7,5hp (2TL000) 
 • Vetenskaplig introduktion 3hp (2TL003) 
 • Människokroppens kemi 7,5hp (2TL007) 
 • Cell- och molekylärbiologi 7,5hp (2TL006) 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 2

Dessa kurser gavs för sista gången VT19, restexaminationstillfällen gavs VT20/juni-augusti för vissa moment.

 • Organsystemens struktur och funktion 27hp (2TL032) 
 • Att utvecklas till tandläkare 1 7,5hp (2TL000) 
 • Oral radiologi 1 1,5hp (2TL012)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 3 och 4

Dessa kurser gavs sista gången HT19/VT20, alla restexaminationstillfällen har erbjudits under HT20/VT21.

 • Mikrobiell patogenes 6hp (2TL008)
 • Farmakologi 5hp (2TL005)
 • Allmänmedicin 6hp (2TL010)
 • Allmän patologi 3,5hp (2TL009)
 • Oral patologi och histologi 7,5hp (2TL002)
 • Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)
 • Oral radiologi 2 6hp (2TL013)
 • Att utvecklas till tandläkare 2 1,5hp (2TL047) 

Om du fortfarande resterar med delar i eller hel kurs, kontakta studievägledaren.

Restexamination - termin 5

Kurserna gavs sista gången HT20, restexaminationstillfällen gavs HT21/VT22.

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Att utvecklas till tandläkare-teamsamarbete (1,5hp), 2TL015 

Klinisk odontologi 2, 21hp (2TL016)

Valbara kurser

 • Ledarskap i den lilla vårdenheten (7,5hp), 2TL031
 • Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst (7,5h), 2TL024
 • Studentvalt enskilt projektarbete (7,5hp), 2TL021

Restexamination - termin 6

Kurserna gavs sista gången VT21. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Klinisk odontologi 3, 21hp (2TL018): restexaminationstillfällen gavs HT21/VT22

Att utvecklas till tandläkare 3, 3hp (2TL017): restexamination gavs sista gången VT22

Examensarbete i odontologi, 30hp (2TL043): restexamination gavs sista gången VT24

 

Restexamination - termin 7 och 8

Dessa kurser gavs för sista gången HT21. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, 1,5hp (2TL027): restexamination gavs sista gången HT22

Klinisk odontologi 4 10,5hp (2TL029): restexaminationer gavs sista gången HT22

 

Dessa kurser gavs sista gången HT21/VT22: 

Barn- och ungdomstandvård, 22,5hp (2TL028): restexamination ges sista gången HT22/VT23

Moment Ortodonti 1:

 • Restexaminationstillfälle 1: 2022-09-20 kl 08:30 - 11:30.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 13 september 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 2022-10-31 kl 13:00 - 16:00.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 24 oktober 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: 2022-12-12 kl 13:00 - 16:00.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 5 december 2022 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

Moment Ortodonti 2:

 • Restexaminationstillfälle 1: 2023-02-07 kl 08:15 - 12:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 31 januari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 2023-03-21 kl 08:15 - 12:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 14 mars 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: 2023-05-31 kl 08:15 - 12:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande via Ladok senast 21 maj 2023. Kontakta utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se för mer information.

Moment Pedodonti 2:

 • Restexaminationstillfälle 1: 2023-01-25 kl 08:15 - 11:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 18 januari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 2023-03-02 kl 08:15 - 11:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 23 februari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: 2023-04-03 kl 08:15 - 11:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 27 mars 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

Att utvecklas till tandläkare 4, 3hp (2TL026): restexamination ges sista gången HT22/VT23


Denna kurs ges sista gången VT22. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Klinisk odontologi 5, 10,5hp (2TL030): restexamination ges sista gången VT23

Moment Cariologi 5:

 • Restexaminationstillfälle 1: 2023-02-15 kl 08:15 - 10:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 8 februari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: 2023-03-28 kl 08:15 - 10:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 21 mars 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: 2023-05-03 kl 14:15 - 16:15.
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 25 april 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

Moment Orofacial smärta och käkfunktion 3:

 • Anatomidugga, restexaminationstillfälle 1: 2023-02-28 kl 13:00 - 13:45
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 21 februari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Anatomidugga, restexaminationstillfälle 2: 2023-03-30 kl 13:00 - 13:45
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 23 mars 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Anatomidugga, restexaminationstillfälle 3: 2023-04-27 kl 13:00 - 13:45
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 20 april 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

 

 • DC/TMD dugga, restexaminationstillfälle 1: 2023-02-28 kl 14:00 - 14:45
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 21 februari 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • DC/TMD dugga, restexaminationstillfälle 2: 2023-03-30 kl 14:00 - 14:45
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 23 mars 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • DC/TMD dugga, restexaminationstillfälle 3: 2023-04-27 kl 14:00 - 14:45
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 20 april 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

 

 • Slutexamination, restexaminationstillfälle 1: 2023-05-16 kl 13:00 - 15:00
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 8 maj 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Slutexamination, restexaminationstillfälle 2: 2023-06-08 kl 09:00 - 11:00
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 31 maj 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se
 • Slutexamination, restexaminationstillfälle 3: 2023-08-10 kl 13:00 - 15:00
  Obligatorisk anmälan för deltagande senast 7 augusti 2023 till utbildningsadministratör Cecilia Vestlind cecilia.vestlind@ki.se

 

 

För kursen Examensarbete i odontologi se information under rubriken för termin 6.