För studenter på kursen SVK Akut ortopedi-en fördjupningskurs (3hp) kurskod 2LK046

Kursen riktar sig till dig som känner att akut ortopedi med operationer och annan frakturbehandling verkar intressant och spännande. Du får möjlighet att fördjupa dig i frakturbehandling både teoretiskt och praktiskt. Den ges på Södersjukhuset.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursens mål är att studenten efter deltagande har tillägnat sig fördjupad evidensbaserad kunskap om behandling av trauma mot rörelseapparaten. Kursen är en fördjupningskurs och bygger på de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten har tillägnat sig under kursen i Klinisk medicin - inriktning kirurgi.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Uffe Hylin

Kursansvarig
08-616 27 47

Hanna Landis

Utbildningsadministratör
+46852487532
UH
Innehållsgranskare:
Hanna Landis
2023-10-03