För studenter på kursen SVK Klinisk patologisk diagnostik – från provtagning till behandlingsval, 3 hp. kurskod 2LK172

Nedläggning av kursen

Programnämnden för läkarprogrammet har på sammanträde 230921 beslut om avveckling av SVK-kurserna på termin 7 (Dnr: 3-4097/2023). Detta gäller även kursen Klinisk patologisk diagnostik - från provtagning till behandlingsval (kurskod 2LK172). När kurser läggs ned skall omtentamenstillfällen fastställas för de som behöver omtentamen.

Omtentamenstillfällen på kursen 2LK172:
Då alla studenter som deltagit i kursen är godkända finns inget behov av omtentamenstillfällen.

Kursplan

Kvinnlig forskare vid mikroskåp.
Kvinnlig forskare vid mikroskåp. Foto: Gettyimages

Kursbeskrivning

Diagnostiken och behandlingen av cancersjukdomar blir alltmer individualiserad och grundar sig i de flesta fall på undersökning av vävnadsbiopsier från tumörer. Allt fler diagnoser innefattar även olika tilläggsundersökningar som baseras på Next Generation Sequencing och andra molekylära metoder. Framöver spås AI få en allt större roll i diagnostiken, och redan idag finns ett stort antal AI-baserade metoder tillgängliga för att hjälpa patologer till en snabbare och mer precis diagnostik och prognostik.

På denna kurs kommer deltagarna att få följa ett vävnadsprov (från t ex bröst- eller tjocktarmscancer) från mottagandet och de olika momenten som behövs för den mikroskopiska diagnostiken och de aktuella tilläggsundersökningarna. För att sätta in det diagnostiska arbetet i sitt sammanhang kommer deltagarna också att medverka på s k Multidisciplinär konferens (MDK) och förstå dess roll i sjukvården. 

Lokalisation

Kursen ges i små grupper för att ge stort utrymme för frågor och diskussion. I första hand kommer kursen ges på patologilaboratorierna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och i Huddinge. Det kommer även ges möjlighet att besöka sekvenseringsfaciliteten på Scilifelab. Kursdeltagarna kommer att vara uppdelade på de två siterna, men för att kunna ha presentationer och vissa gruppdiskussioner med samtliga studenter kommer detta ske digitalt på Zoom tillsammans med en eller flera lärare.  

Efter antagning kommer samtliga studenter att kontaktas inför placering.

Terminstider

Vårterminen 2024, 20-31 maj.

 

Schemat baseras på föreläsningar, rundvisning i labblokalerna och gruppövningar. Det kommer även att ges tid till förberedelse av inlämningsuppgift, som studenterna kan göra hemifrån.

Schema

Kontaktuppgifter

Profile image

Anders Höög

Kursansvarig

Sofie Jensen

Utbildningsadministratör
+46852482379

Öppettider receptionen i Biomedicum:

Tisdag 11.30-12.30, 
Torsdag 12.00-13.00

(Solnavägen 9, entréplan/plan 3)

Kursmeddelanden

  • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen VT24 startar Måndag 20 maj och slutar Fredag 31 maj. 
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter

    Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
     

    Inloggning

    Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: sofie.jensen@ki.se

Postadress:

Dept of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet
A2:07 Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys & Kursvärdering

AH
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2024-03-18