För studenter på kursen SVK Klinisk patologisk diagnostik – från provtagning till behandlingsval, 3 hp. kurskod 2LK172

Detta är en kurs att överväga för alla som inom sin läkargärning någon gång kommer att ta vävnadsprover (dvs alla).
Kursen ger kunskaper om modern diagnostik av inskickade biopsiprover och operationspreparat. Särskild vikt läggs vid den praktiserande läkarens roll vid insändande av prov, val av undersökning och författande av optimal remisstext och frågeställning. Kursen består även av att följa ett vanligt operationspreparat för cancer från provets ankomst till diagnos.

Kursplan

Kvinnlig forskare vid mikroskåp.
Kvinnlig forskare vid mikroskåp. Foto: Gettyimages

Kursbeskrivning

Detta är en kurs att överväga för alla som inom sin läkargärning någon gång kommer att ta vävnadsprover. 

Behandlingen av sjukdomar blir alltmer individualiserad och i många fall grundar sig patientens valda behandling på vävnadsbiopsier från förändrad vävnad/ tumörer eller på insända operationspreparat. Allt fler diagnoser innefattar även olika tilläggsmarkörer som är behandlingsstyrande eller ger information om patientens prognos.

På denna kurs kommer deltagarna att följa ett operationspreparat (t ex bröst- eller tarmcancer) från mottagandet och de olika momenten som behövs för den mikroskopiska diagnostiken och val av tilläggsundersökningar. För att sätta in det diagnostiska arbetet i sitt sammanhang kommer deltagarna också att medverka på s k Multidisciplinär konferens (MDK) och förstå dess roll i sjukvården. Beroende på antalet deltagare och vilka laboratorier som involveras kan cytologisk undersökning med uppföljande flödescytometri komma att demonstreras.

Lokalisation

Kursen ges i små grupper för att ge stort utrymme för frågor och diskussion. I första hand kommer kursen ges på patologi laboratorierna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och i Huddinge. Om kursen fylls med samtliga 20 platser kommer kursen även ske på patologlaboratorierna på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset för att hålla deltagarantalet begränsat i varje grupp. Kursdeltagarna kommer vara uppdelade på olika sjukhus men för att kunna ha presentationer och vissa gruppdiskussioner med samtliga studenter kommer detta ske digitalt på Teams/ Zoom tillsammans med en eller flera lärare.  

Efter antagning kommer samtliga studenter att kontaktas inför placering.

Terminstider

Vårterminen 2024, 20-31 maj.

Schema

Aktuellt schema 

Det kan komma att ske vissa förändringar i schemat.

Kontaktuppgifter

Anders Höög

Kursansvarig

Sofie Jensen

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

  • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen VT24 startar Måndag 20 maj och slutar Fredag 31 maj. 
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter

    Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
     

    Inloggning

    Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: sofie.jensen@ki.se

Postadress:

Dept of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet
A2:07 Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys & Kursvärdering

AH
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2023-09-27