För studenter på kursen Tillämpad klinisk mikrobiologi och invasiva infektionssjukdomar, 7,5 kurskod 2LK101

Kursen kommer att fokusera på att rädda Simons och Angelicas liv. Simon är bara 3 v gammal och drabbas av meningit. Angelica har en allvarlig grad av sepsis och vårdas på intensiven nu. Identifiering och resistensbestämning av bakterier som orsakar deras allvarliga sjukdomar kommer att vara avgörande för att rädda deras liv. Vill ni vara med på den här spännande detektivresan?

Kursplan

Kursinformation
 

Anna Karenina och senaste nobelpristagaren i medicin har 10 ggr flera bakterier än vad de har celler i kroppen. Bakteriefossil är 3.5 miljarder år gamla medan mänskliga fossil bara är max 7 miljoner år gamla. Denna mycket intressanta information är dock inte fokus i kursen i klinisk mikrobiologi. OK kanske lite!!!

I stället kommer vi att fokusera på att rädda Simons och Angelicas liv. Simon är bara 3 v gammal och drabbas av meningit. Angelica har en allvarlig grad av sepsis och vårdas på intensiven nu. Identifiering och resistensbestämning av bakterier som orsakar deras allvarliga sjukdomar kommer att vara avgörande för att rädda deras liv. Vill ni vara med på den här spännande detektivresan?

Under kursen kommer du att ha möjlighet att följa arbetet på ett mikrobiologiskt lab med alla olika yrkeskategorier. Som läkare har man enorm kontakt med labben via prover och remisser, så det kan vara av stor vikt att veta hur kliniska proven hanteras från provtagning till relevant behandlingen av patienten. Praktiska momenten på klinisk mikrobiologi utförs under förmiddagarna och möjlighet för egen studietid kommer att finnas.

Kursen innebär också eventuellt möjlighet till att gå med på akuten ett par eftermiddagar för att träffa patienter med infektionssjukdomar.

Examinationer görs i form av presentation av fall ni följt under labarbetet. Du kommer att få stöd och återkoppling både för förberedelse och presentationsteknik.

 

Välkomstinformation

Mer information om kursstart kommer senare.

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Volkan Özenci

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2022-06-28