För studenter på kursen Traumatologi- omhändertagande av svårt skadade (3 hp) kurskod 2LK051

Kursen bygger på att studenterna med utgångspunkt i anatomi- och patofyiologiska kunskaper skall förfina sin förmåga att genomföra multidisciplinärt multitraumaomhändertagande enl ATLS-koncept.

Studenterna ska söka, bearbeta och presentera aktuell evidens inom traumatolig. Kön- och genusaspekter avseende olika typer av trauma och frakturer samt dess behandling kommer att belysas.

Kursplan

Välkomstinformation

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i LADOK. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Schema för kommande terminer publiceras cirka två veckor före kursstart.

Övergripande mål

Det övergripande målet är att studenterna skall ha fått fördjupad förståelse och kunskaper om trauma, korrekt prioritering av traumapatienter och evidensbaserad handläggning av trauma. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonimin (S1-S4) och färdigheter enligt Millers pyramid (M1-M4)*.

Arbetsformer

Kursen innefattar föreläsningar, fallbaserade seminarier (case) samt praktiska övningar och demonstrationer såsom simulerade övningar och laborationer. Undervisning och placering under handledning på enheter med ortopedisk, diagnostisk (röntgen), anestesiologisk och kirurgisk sjukvård.

Teamövningar i traumateam. Praktiska handgripliga övningar med avancerad fullskalesimulering på Simulatorcentrum (CAMST), Karolinska, Huddinge. Multidisciplinär integration sker i samband med seminarier och laborationer som ges i samarbete med Institutionen för molekylär medicin. Professionell utveckling är integrerad i kursen och tas specifikt upp i samband med studentmottagningar. Vetenskaplig utveckling ingår som en naturlig dela av kursen då några av kursmomenten innebär att studenter eftersöker evidens för vanliga behandlingsmetoder inom multitraumaomhändertagande- och behandling.

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Hans Berg

Kursansvarig
08-123 800 00

Helene Fils

Utbildningsadministratör