För studenter på kursen Trombos och Hemostas kurskod 2LK148

Att ha kliniska kunskaper inom ”Trombos och Hemostas” är nödvändigt för alla läkare oberoende av om du väljer att arbeta t ex. som narkosläkare, gynekolog eller husläkare. Frågor kring diagnostik eller behandling gör sig dagligen påminda inte minst då användandet av blodförtunnande läkemedel har ökat drastiskt de senaste åren.

Den här kursen går på Institutionen för Medicin Solna i samarbete med Hematologiskt Centrum sedan 2017.

Kursplan

Vad ska du få med dig från kursen?

Vi kommer att gå igenom handläggning av blödningsutredningar, akuta tromboser, hur man hanterar blodförtunnande läkemedel och eventuella behandlingskomplikationer. Du kommer att få lära dig att hantera traumatiska blödningar och rubbningar i hemostasen vid både medfödda och förvärvade tillstånd som t ex von Willebrands sjukdom och Hemofili. Efter kursen kommer du mer självständigt kunna handlägga patienter med så väl akuta som icke-akuta frågeställningar.

Hur är kursen uppbyggd?

Kursen är till stor del patientorienterad och utgår från kliniska fall i en läkares vardag. Varje vecka består av teman (trombos, blödningar osv) med föreläsningar, praktiska moment, workshops och studiebesök till andra kliniker och läkemedelsföretag.  Varje vecka avslutas med obligatoriska diagnostiska prov och seminarier. Seminarierna innefattas dels av ”journal clubs” och dels av möte med blödarsjuk patient.

Praktiska moment och workshops:

Handledd mottagning av trombospatienter (Solna och Huddinge)

Diagnostik av lungemboli och djup ventrombos

Granskning datortomografibilder av lungartärer

Ultraljud duplex ben

Waranskola för att lära sig att ordinera Waran

Testa att prova ut kompressionsstrumpor med expert

Studiebesök:

Klinisk kemi - introduktion till koagulationsanalyser

Transfusionsmedicin – information om blodprodukter och behandlingar vid t ex. TTP

Octapharma på Kungsholmen – besök till fabrik som producerar plasmaprodukter

Projektarbete enligt PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome):

Grupparbetet utgör större delen av examination i både muntlig och skriftlig del. Avslutas med posterpresentation och mingel