För dig som är student på Utbytesstudier

Inom 5,5-åriga läkarprogrammet finns stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytesstudier sker genom att Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK) har ingått avtal om studentutbyte med ett 50-tal universitet över hela världen.

Utbytesstudier läsåret 2021/2022

Ansökningsformulär för läsåret 2021/2022 är nu stängd. Sista ansökningsdag för att söka utbytesstudier var 1 februari.