För studenter på kursen Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv kurskod 2QA284

I fokus för kursen är den våldsutsatta kvinnan och hennes upplevelser, främst i nära relationer, och med utgångspunkt från för att skapa en fördjupad förståelse för kvinnan i sitt sammanhang. Kursen går på halvfart. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT20: kursen kommer inte erbjudas H20

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema 

Schema för HT20 publiceras två veckor innan kursstart. 

 

Kursutvärdering och kursanalys

Kommer inom kort.

Kontaktuppgifter

Eva Sundborg

Kursansvarig
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Rebecca Popenoe

Examinator
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Inna Osadtjaja

Studievägledare
Utbildningskansliet
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Selina Eriksson

Utbildningadministratör
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.