För studenter på kursen Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv kurskod 2QA284

På kurswebben för 2QA284 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Det övergripande målet med kursen är att studenten utifrån sin egen yrkesroll får möjlighet att utforska, utveckla och fördjupa dina kunskaper om våld mot kvinnor i nära relationer i en interprofessionell kontext.

Kursplan

Inför kursstart

Kursen kommer inte att ges under HT21.

Schema 

Schema publiceras två veckor innan kursstart. 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen i Ladok ger dig också tillgång till kursrummet i Canvas. Information om webbregistrering

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. All information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide. Du kan logga in när du har aktiverat ditt KI studentkonto.

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok. Du ser då kursen när du går till Kurser -> Alla kurser i den globala menyn.  Logga in till Canvas här.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärderingen kommer inom kort.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Eva Sundborg

Kursansvarig
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Rebecca Popenoe

Examinator
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Inna Osadtjaja

Studievägledare
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Camilla Öberg

Utbildningadministratör
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle