För studenter på kursen Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv kurskod 2QA284

På kurswebben för 2QA284 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Det övergripande målet med kursen är att studenten utifrån sin egen yrkesroll får möjlighet att utforska, utveckla och fördjupa dina kunskaper om våld mot kvinnor i nära relationer i en interprofessionell kontext.

Kursplan

Inför kursstart HT21

Nästa kursstart är 1 november 2021.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema 

Schema publiceras två veckor innan kursstart. 

Kursutvärdering och kursanalys

Kommer inom kort.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Eva Sundborg

Kursansvarig
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Rebecca Popenoe

Examinator
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Inna Osadtjaja

Studievägledare
Utbildningskansliet
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Camilla Öberg

Utbildningadministratör
Utbildningskansliet
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.