För studenter på kursen Vårdmodeller i samband med barnafödande - barnmorskans roll och kompetens (7,5 hp) kurskod 2QA312

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa och integrera kunskaper och färdigheter för att vara verksam inom olika evidensbaserade vårdmodeller, implementering av dessa samt utveckling av hälso- och sjukvården. Här på kurswebben hittar du information om upprop, schema, kursplan samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursens innehåll fokuserar på evidensbaserade modeller för genomförande av vård i samband med graviditet och förlossning. Särskilt fokuserar kursen förlossningar i hemmet och de förutsättningar och kontraindikationer som finns för att genomföra födsel i hemmet. Vidare behandlar kursen organisationsformer inom vilka olika vårdformer kan bedrivas, exempelvis vårdmodeller med kontinuitet.

Vi använder lärplattformen Canvas för information, studiematerial och inlämningsuppgifter. Länk till Canvas hittar du längst ner på sidan. Du måste ha aktiverat ditt studentkonto på KI för att kunna logga in i Canvas. 

Registrering och aktivering av studentkonto

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Du behöver också aktivera ditt studentkonto innan kursstart. Mer information om webbregistrering och aktivering av studentkonto 

Schema - föregående kurs

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanna Ulfsdottir

Kursansvarig
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
+46852482364
HU
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-12-18