För studenter på kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom medicinskt ultraljud kurskod 9H9014

Denna kurs är en verksamhetsförlagd kurs (VFU). Du gör VFU:n på din hemklinik. Kursen går parallellt med en teorikurs under termin 2 och 3. Den görs färdigt under den fjärde terminen.

Kursplan

Kursinformation

Kursen syftar till att studenten systematiskt ska kunna utföra ultraljudsundersökningar

Kursen innehåller fyra moment:

  • Njurar, urinblåsa och lilla bäckenet (7,5 hp)
  • Bukens stora blodkärl (5 hp)
  • Pankreas och mjälte (7,5 hp)
  • Gallblåsa, gallvägar och lever (10 hp)

Schema

Studenten genomför VFU på hemmaklinik med praktiska examinationer på campus utifrån bedömningsformulär. Totalt ska 64 VFU dagar genomföras.

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Jessica Ekberg

Kursadministration