För studenter på kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom medicinskt ultraljud kurskod 9H9014

Denna kurs är en verksamhetsförlagd kurs (VFU). Du gör VFU:n på din hemklinik. Kursen går parallellt med en teorikurs under termin 2 och 3. Den görs färdigt under den fjärde terminen.

Kursplan

Kursinformation

Kursen syftar till att studenten systematiskt ska kunna utföra ultraljudsundersökningar

Kursen innehåller fyra moment:

  • Njurar, urinblåsa och lilla bäckenet (7,5 hp)
  • Bukens stora blodkärl (5 hp)
  • Pankreas och mjälte (7,5 hp)
  • Gallblåsa, gallvägar och lever (10 hp)

Schema

Studenten genomför VFU på hemmaklinik med praktiska examinationer på campus utifrån bedömningsformulär. Totalt ska 64 VFU dagar genomföras.

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration