För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1 kurskod 2QA296

Kursen "Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1" riktar sig i första hand till dig som arbetar inom primärvården och som vill utveckla din kompetens inom forskningsmetodik och vetenskapliga förhållningssätt. Här hittar du information om kursveckor och i kursplanen ges information om bland annat kursinnehåll och litteratur.

Kursplan

Välkomstinformation

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar den 28 augusti och registreringsperioden är möjlig en vecka in i kursen, men vi är tacksamma om ni så snart som möjligt kan registrera er. Mer information om webbregistrering.

Kursinformation

Kursen genomförs på heltid under fyra kursveckor, med schemalagd tid måndag till fredag kl 9-16. För att kunna gå kursen behöver du vara tjänstledig under följande kursveckor:

Vecka 40: Vetenskapsteori och informationssökning

Vecka 41: Biostatistik

Vecka 47: Kvalitativ forskningsmetod

Vecka 48: Kvalitativ forskningsmetod

 

Kursen är integrerad med den första terminen av den kliniska Forskarskolan i allmänmedicin och primärvård. Här kan du läsa mer om Forskarskolan. Det innebär att du som läser kursen på avancerad nivå kommer att ha kurskamrater som läser kursen på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. Forskarskolan har funnits sedan 2006 och har tidigare tagit emot både doktorander och icke-doktorander. Från och med hösten 2020 har vi formaliserat detta så att de som inte är doktorander läser kursen på avancerad nivå och de som är doktorander läser den som forskarutbildningskurs. 

 

Undervisningsformer

Undervisning kommer att ske både som distansundervisning och på Campus Flemingsberg.

Distansundervisning innebär att föreläsningar antingen kommer att ske live via zoom eller som inspelade föreläsningar. Inspelade föreläsningar kommer att läggas upp i kursplattformen Canvas.  Detta innebär att för att kunna genomföra kursen behöver du ha tillgång till en dator som du kan använda dagtid under kursveckorna. Datorn behöver vara utrustad med eller stödja att du ansluter mikrofon, högtalare och kamera så att du kan delta i zoom-möten. Du behöver även ha tillgång till internet.

Zoom: zoom är ett e-mötesforum. Du behöver inget eget konto för att delta som student i zoom, men om du vill uppdatera dig på hur zoom ser ut kan du läsa mer här: https://zoom.us/ eller här: https://medarbetare.ki.se/e-moten

Canvas: En tid efter att du har registrerat dig på kursen kommer du att bli inbjuden till kursmomentens Canvassida. Om du är nyfiken på Canvas hittar du allmän information här: https://utbildning.ki.se/logga-in-i-canvaslog-in-to-canvas

Observera att du behöver ha ett studentkonto för att få tillgång till Canvas. Du hittar information om hur du aktiverar ditt konto här: https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto?_ga=2.133247822.1395661573.1597385108-1643530638.1571298420

Kursanalys och kursutvärdering

Kursanalys

Kursutvärdering

Maria Flink

Kursansvarig
070-2788357
MF
Innehållsgranskare:
Maria Flink
2022-04-07