För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1 kurskod 2QA296

Kursen "Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1" riktar sig i första hand till dig som arbetar inom primärvården och som vill utveckla din kompetens inom forskningsmetodik och vetenskapliga förhållningssätt. Här hittar du information om kursveckor och i kursplanen ges information om bland annat kursinnehåll och litteratur.

Kursplan

Välkomstinformation

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar den 28 augusti och registreringsperioden är möjlig en vecka in i kursen, men vi är tacksamma om ni så snart som möjligt kan registrera er. Mer information om webbregistrering.

Kursinformation

Kursen genomförs under hösten 2020 på heltid under fyra kursveckor, med schemalagd tid måndag till fredag kl 9-16.

Vecka 41: Vetenskapsteori och informationssökning

Vecka 42: Biostatistik

Vecka 47: Kvalitativ forskningsmetod

Vecka 48: Kvalitativ forskningsmetod

 

Kursen är integrerad med den första terminen av den kliniska Forskarskolan i allmänmedicin och primärvård. Här kan du läsa mer om Forskarskolan. Det innebär att du som läser kursen på avancerad nivå kommer att ha kurskamrater som läser kursen antingen på avancerad nivå eller på forskarutbildningsnivå. Forskarskolan har funnits sedan 2006 och har tidigare tagit emot både doktorander och icke-doktorander. Från och med i år har vi alltså formaliserat detta så att de som inte är doktorander läser kursen på avancerad nivå och de som är doktorander läser den som forskarutbildningskurs. 

 

Information om första kursdagen

Måndagen den 5 oktober är första kursdag. Vi kommer att ses via zoom mellan kl 9-12. Därefter kommer ni att behöva åka in till KI, campus Flemingsberg, Alfred Nobels allé 23, för att hämta ut en dator som har programvaran Stata. Stata är det statistikprogram som vi kommer använda i statistikkursen i v42. Du kommer att få en egen tid för upphämtning av dator, för att sprida ut er studenter så att alla inte kommer samtidigt. Men räkna med att behöva vara i Flemingsberg någon gång mellan 13.30-16. Du kan antingen åka buss, pendeltåg eller bil till Flemingsberg: https://campusflemingsberg.se/hitta/ Om du inte har möjlighet att ta dig till Flemingsberg just denna dag måste du meddela kursansvarig Maria Flink snarast så att vi kan hitta en alternativ dag för utlåning av dator. Statistikkursen kan inte genomföras utan tillgång till programvaran Stata.

Undervisningsformer

All undervisning planeras att ske som distansundervisning, i enlighet med de riktlinjer som Karolinska Institutet har antagit med anledning av Covid-19 för teoretisk undervisning.  Notera dock att vi kommer att följa ändringar i rekommendationerna. Dvs beslutar KI att en återgång ska ske till campusförlagd utbildning kommer vi att genomföra det i den mån som det går utifrån bokning av lokaler, planerad undervisning mm. Vid eventuella förändringar meddelar jag er via mejl.

Distansundervisning innebär att föreläsningar antingen kommer att ske live via zoom eller som inspelade föreläsningar. Inspelade föreläsningar kommer att läggas upp i kursplattformen Canvas. Seminarier och grupparbeten genomförs via zoom. Detta innebär att för att kunna genomföra kursen behöver du ha tillgång till en dator som du kan använda dagtid under kursveckorna. Datorn behöver vara utrustad med eller stödja att du ansluter mikrofon, högtalare och kamera så att du kan delta i zoom-möten. Du behöver även ha tillgång till internet.

Zoom: zoom är ett e-mötesforum. Du behöver inget eget konto för att delta som student i zoom, men om du vill uppdatera dig på hur zoom ser ut kan du läsa mer här: https://zoom.us/ eller här: https://medarbetare.ki.se/e-moten

Canvas: En tid efter att du har registrerat dig på kursen kommer du att bli inbjuden till kursmomentens Canvassida. Om du är nyfiken på Canvas hittar du allmän information här: https://utbildning.ki.se/logga-in-i-canvaslog-in-to-canvas

Observera att du behöver ha ett studentkonto för att få tillgång till Canvas. Du hittar information om hur du aktiverar ditt konto här: https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto?_ga=2.133247822.1395661573.1597385108-1643530638.1571298420

Kursanalys och kursutvärdering

Detta är första gången som kursen Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1 ges som kurs på avancerad nivå.

Maria Flink

Kursansvarig
070-2788357