För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod för primärvård 2 (7,5 hp) kurskod 2QA297

Kursen Vetenskaplig teori och metod för primärvård 2 är en fortsättning på kursen Vetenskaplig teori och metod för primärvården 1. Här på kurswebben hittar du bland annat information om schema och kontaktuppgifter. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, och examination.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs på heltid under fyra kursveckor: v 11-12 och v 17-18. Under dessa veckor är kursen schemalagd kl 9-16. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar fyra veckor innan kursstart och avslutas en vecka innan kursstart. Mer information om webbregistrering

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursanalys och kursvärdering

Detta är första gången kursen ges.

Schema

Kursen ges på heltid (måndag-fredag kl 9-16) under följande kursveckor:

vecka 11-12: Grundläggande epidemiologi och interventionsforskning

vecka 17: Biostatistik: linjär regression

vecka 18: Vetenskapligt skrivande på engelska

 

Detaljerat schema kommer att skickas per mejl efter registrering på kursen.

Kontaktuppgifter

Maria Flink

Kursansvarig
070-2788357
Allmänmedicin och primärvård
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
S
Studentkommuni…
2020-12-07
Maria Flink