För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Kontaktuppgifter för Vetenskaplig utveckling (VetU)

Ansvariga för undervisningen på specifika terminer, v g se kontaktuppgifter under under respektive kurswebb.

Kursadministration

Profile image

Kristina Leif

Utbildningsadministratör
RM
Innehållsgranskare:
Kristina Leif
2023-12-08