För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Kontaktuppgifter för Vetenskaplig utveckling (VetU)

Ansvariga för undervisningen på specifika terminer, v g se kontaktuppgifter under under respektive kurswebb.

Kursadministration

Kristina Leif

Utbildningsadministratör