För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Vetenskaplig utveckling termin 11

Kursen Hälsa i samhälle och miljö innehåller undervisning i metoder och tillämpningar inom epidemiologisk forskning samt folkhälsoforskning.

KL
2022-06-09
Kristina Leif