För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Vetenskaplig utveckling termin 11

Kursen Hälsa i samhälle och miljö innehåller undervisning i metoder och tillämpningar inom epidemiologisk forskning samt folkhälsoforskning.

KL
Innehållsgranskare:
Kristina Leif
2023-06-14