För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Vetenskaplig utveckling termin 7

Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi innehåller fördjupning och tillämpningar av evidensbaserad medicin (EBM).

KL
Innehållsgranskare:
Kristina Leif
2024-01-11