För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Vetenskaplig utveckling termin 9

Undervisningen syftar till att utveckla etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i klinisk verksamhet och innehåller bland annat inslag om kriteriediagnostik inom psykiatrin, skillnaden mellan evidensbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet samt hur kliniska faktabedömningar kan vara påverkade av ens värderingar.
Momentet ingår i kursen Klinisk medicin - inriktning Neuro, Sinnen, Psyke på läkarprogrammets nionde termin. 

KL
Innehållsgranskare:
Kristina Leif
2023-06-14