För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Vetenskaplig Utveckling (VetU) Termin 1

VetU på termin 1 är nedlagd.

Kontaktuppgifter VetU moment

Kursadministration

Profile image

Kristina Leif

Utbildningsadministratör
RM
Innehållsgranskare:
Kristina Leif
2024-01-11