För dig som är student på Vetenskaplig Utveckling (VetU) i Läkarprogrammet Vetenskaplig Utveckling (VetU) Termin 1

VetU på termin 1 är nedlagd.

Kontaktuppgifter VetU moment

Kursadministration

Kristina Leif

Utbildningsadministratör