Sommarforskarskola i beräkningsbiologi och bioinformatik för gymnasieelever

Har du ett stort intresse för datorprogrammering och biomedicinsk vetenskap? Då kan sommarforskarskolan i beräkningsbiologi och bioinformatik vara något för dig.

Vad är beräkningsbiologi och bioinformatik? 

Beräkningsbiologi involverar utveckling och tillämpning av dataanalytiska och teoretiska metoder, matematisk modellering och beräkningssimuleringstekniker för att studera biologiska system. Det används för att förstå stora datamängder inom biomedicin, neurovetenskap, genetik, mikrobiologi och andra områden inom medicinsk vetenskap.

Forskarskolans program

Programmet är detsamma som för Sommarforskarskolan med biomedicinskt inriktning för gymnasieelever.

Denna sommarforskarskola inleds med en introduktionshelg i Stockholmsregionen och följs sedan av en vecka med föreläsningar och studiebesök. Dessa behandlar allt från forskningens villkor och arbetsmetoder till basvetenskaplig aktuella forskningsprojekt på Karolinska Institutet. Introduktionshelgen och sociala aktiviteter hålls tillsammans med elever som går Sommarforskarskolan med biomedicinsk inriktning. 

Mellan skolans första och sista veckor tillbringar varje elev minst fyra veckor vid ett av Karolinska Institutets forskningslaboratorier. Där deltar eleven aktivt i ett pågående forskningsprojekt och ska lära sig att tillämpa sin datorkunskap på medicinsk forskning. Under kursens avslutande vecka redovisas detta arbete muntligt och skriftligt.

Antagning och urval

Vi kommer att anta upp till fem studenter sommaren 2024 för att gå med i forskarteam på Karolinska Institutet och lära sig att tillämpa sin datorkunskap på medicinsk forskning. Alla elever som går ut årskurs 2 eller 3 på naturvetenskap eller teknikprogram på gymnasieskolor i Sverige är behöriga att söka. Även s.k. International Baccalaureate studenter är behöriga att söka.

Du bör ha starka datorprogrammeringsfärdigheter, bra engelskakunskaper och ett intresse för biomedicinsk vetenskap.

Ansökan till Sommarforskarskola i beräkningsbiologi och bioinformatik sker i två steg. 
Först, en kodutmaning som ska köras online (för att hitta länken måste du först köra Julia-koden som visas nedan). De studenterna med de bästa lösningarna kommer att uppmanas att lämna in en fullständig ansökan. Sista ansökningsdagen är den 3:e april.

Sommarforskarskola i beräkningsbiologi och bioinformatik för gymnasieelever

Finansiering

Samtliga elever får ett matbidrag på 3.000 kronor för hela sommaren. Studentrum i Stockholm erbjuds åt deltagare som kommer från orter utanför Stockholmsregionen.

Kontakt

Profile image

Benjamin Murrell

Kontaktperson för frågor gällande ansökan
Profile image

Kim Vestö

Kontaktperson för generella frågor om sommarforskarskolan
AE
Innehållsgranskare:
John Sennett
2024-01-04