Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever

Är du intresserad av att forska i sommar? Tycker du att forskning verkar spännande och har precis avslutat ditt andra eller tredje år på gymnasieskolans naturvetenskapliga program, tekniska program, eller International Baccalaureate program? Då uppmuntrar vi dig till att söka till Karolinska Institutets sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever för att få chansen att i delta i ett riktigt forskningsprojekt!

Summer education school
Elever på Sommarforskarskolan
Elev och handledare Sommarforskarskolan

Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever 2024

Med målet att stimulera intresset för biomedicinsk forskning önskar Karolinska Institutet erbjuda gymnasieelever från hela landet en chans att delta i sommarforskarskolan med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever, också kallad SoFo. Som antagen elev får du möjligheten att mellan mitten av juni och början av augusti aktivt delta i ett pågående forskningsprojekt vid någon av Karolinska Institutets forskningsavdelningar. Utöver detta får du även ta del av en rad populärvetenskapliga föreläsningar, forskningsrelaterade workshops och sociala kvällsaktiviteter. Sommarforskarskolan ger dig en inblick i forskarvärlden och en möjlighet att ta ditt naturvetenskapliga intresse till en ny nivå!

Sommarforskarskolan för gymnasieelever anordnades för första gången 1985 och under årens lopp har hundratals ungdomar tagit chansen och upplevt en sommar med forskning i universitetsmiljö samtidigt som de har fått pröva på studentlivet tillsammans med nyvunna vänner. Sommarforskarskolan har för många blivit en värdefull tid, ett avstamp från gymnasiet in i universitetsvärlden där man har sett en möjlighet att tillämpa sina kunskaper och intresse på outforskade områden. Att sommarforskarskolan bidrar till att stimulera intresset för forskning bland eleverna är tydligt då majoriteten av de som under åren har deltagit har fortsatt med högskolestudier, i första hand inom medicin/biomedicin. Ett mycket stort antal elever som deltagit i sommarforskarskolan har dessutom valt att gå vidare med en forskarutbildning inom samma ämne.

Forskarskolans program

Sommarforskarskolan brukar inledas med en introduktionshelg i Stockholmsregionen för att sedan följas av en vecka med föreläsningar och studiebesök. Dessa behandlar allt från forskningens villkor och arbetsmetoder till basvetenskaplig aktuella forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Mellan sommarforskarskolans första och sista veckor tillbringar varje elev minst fyra veckor vid ett av Karolinska Institutets forskningslaboratorier. Där deltar eleven aktivt i ett pågående forskningsprojekt. Det vanligaste är att eleven får arbeta med en avgränsad frågeställning inom forskargruppens forskningsområde. Under kursens avslutande vecka redovisas detta arbete muntligt och skriftligt.

Antagning och urval

Ansökan till sommarforskarskolan sker via Prisma.

För att kunna fylla i och skicka in din ansökan krävs att du skapar ett konto. Använd funktionen ”Skapa personkonto”. Du ansökan under ’Ansökningen och bidrag’ och ’Utlysningar’.

OBS, det finns flera olika sommarprogram, så var noga och välj "Sommarforskarskola med biomedicinskt inriktning för gymnasieelever".

När du skapat ett konto och ska fylla i formuläret anger du ’Sommarforskarskola’ i fältet för Projekttitel (svenska) och Projekttitel (engelska). Övriga instruktioner för ansökningsformuläret är:

 • Under fliken Medelsförvaltare, välj MTC till Projektets hemvist
 • Fliken Medverkande där ska ni inte fylla i någonting

Vanliga frågor, rekommendationsformulär

Ett urval av de sökande görs utifrån:

 • Redovisat naturvetenskapligt intresse
 • Betyg
 • Lärarrekommendationer
 • En god motivering till varför du söker sommarforskarskolan är särskilt meriterande

Antagningsbesked skickas ut till samtliga sökande under april månad


Viktiga Datum 2024

 • Ansökan stänger: 27 mars kl. 14.00
 • Kursperiod: 14 juni till 4 augusti
 • Introduktionshelg: fredag-söndag 14 till 16 juni
 • Introduktionsvecka: måndag-torsdag 17 till 20 juni (fram till kl. 14 torsdag den 20 juni på grund av Midsommarhelg)
 • Arbete med forskningsprojekt: Mellan introduktionsveckan och avslutningsveckan
 • Avslutningsvecka: måndag-fredag 29 juni till 2 augusti

Finansiering

Samtliga elever får ett matbidrag på 3.000 kronor för hela sommaren. Studentrum i Stockholm erbjuds åt deltagare som kommer från orter utanför Stockholmsregionen.

För generella frågor och frågor om handledarskap

Profile image

Kim Vestö

Adjunkt, kontaktperson och studierektor för Sommarforskarskolan för gymnasieelever
Profile image

Jens Karlsson

Postdoktor, studierektor för Sommarforskarskolan för gymnasieelever

För frågor om ansökan till sommarforskarskolan

Profile image

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
+46852486691

Handledarskap

Vill du vara handledare under fem veckor för en forskningsintresserad gymnasieelev den kommande sommaren?

Att vara handledare för en gymnasieelev under sommaren är väldigt givande. Du kommer få möjligheten till att vara en av de första, om inte den första, som introducerar elever till allt som innebär forskning och att vara forskare.

Alla som är verksamma inom forskningen, men som är minst doktorander, är välkomna till att vara handledare i sommarforskarskolan för gymnasieelever. Kom ihåg att innan du skriver upp dig för att bli handledare i sommarforskarskolan bör du komma överens om detta med din forskargruppshandledare.

Efter genomförd handledning erhåller handledaren ett arvode på 20 000 SEK för varje handledd gymnasieelev. Detta arvode betalas till handledarens projektkonto och kan användas till exempel för att planera deltagande i en internationell konferens eller inköp av en ny arbetsdator.

Utöver att det är generellt meriterande att vara handledare i sommarforskarskolan så kan doktorander som medverkar som handledare använda sig av handledarskapet för att uppfylla diverse mål på vägen till doktorsexamen.

För frågor om handledaskap eller önskan om att bli handledare kontakta Kim Vestö (se ovan)

For information in English regarding the summer research school for high school students and being a supervision in the research school follow the link below

Visit this page in English

Tre elever som gått Sommarforskarskolan