Amitis gick Sommarforskarskolan

Elev på Sommarforskarskolan

Varför sökte du till sommarforskarskolan? 

Eftersom jag ska söka till universitetet nästa år så ville jag få en inblick i hur forskning fungerar innan jag söker samt få mer praktisk erfarenhet. 

Hur ser en vanlig dag ut? 

Jag kommer in på morgonen, träffar min handledare, och planerar vad jag ska göra under dagen. Jag spenderar mest tid i labbet. Där jobbar jag bland annat med ett experiment som pågår under tre veckor. Första veckan fick jag mest titta på hur min handledare jobbade, den andra veckan blev det mer självständigt arbete och den tredje veckan gjorde jag det mesta själv. Utöver arbetet i labbet så skriver jag på en rapport. 

Hur hjälper din handledare dig? 

Min handledare visar mig hur utrustningen i labbet fungerar i praktiken och jag får även hjälp med min rapport som jag skriver på. 

Vad är roligast?

Att vara i labbet, arbeta självständigt och se mina framsteg.  

Hur är gemenskapen bland er som går sommarforskarskolan? 

Det anordnas mycket frivilliga aktiviteter utanför sommarforskarskolan som ger möjlighet att lära känna varandra. Exempelvis träffas vi på Journal Clubs och diskuterar vetenskapliga artiklar. Det är roligt eftersom vi alla delar samma intresse.

Vad har du lärt dig? 

Jag har lärt mig det praktiska arbetet i labbet samt att läsa och tolka vetenskapliga artiklar. Jag har också fått en inblick i forskningsvärlden.

Vad är svårast/största utmaningen? 

I början var det svårt med den nya miljön och utrustningen, men det gick snabbt att vänja sig och bli bekväm med arbetet.  

Vilka förväntningar hade du innan du började sommarforskarskolan?

Jag trodde att det skulle vara mycket jobb i labbet. Att vi skulle ha roligt och att jag skulle få en inblick i och förstå mer av forskningen som bedrivs. Mina förväntningar har verkligen infriats.  

Kommer du att söka till något program på KI framöver? 

Jag kommer antagligen att söka biomedicin- eller läkarprogrammet på KI. Jag trivs bra här på KI och ser fram emot att studera här i framtiden. 

Har du blivit mer intresserad av att forska i framtiden? 

Ja absolut, jag har blivit ännu mer intresserad av forskning och i framtiden vill jag bidra till forskningen inom det medicinska området.  

Skulle du rekommendera andra att söka sommarforskarskolan? 

Ja, jag har redan rekommenderat några vänner att söka sommarforskarskolan. Det är både roligt och utmanande! 

Namn: Amitis Djalali

Ålder: 16, går andra året på gymnasiet

Studerar: Naturvetenskap engelska, Kungsholmens gymnasium

Studentkommuni…
2023-09-21