Tips från studievägledaren inför ditt studieval

Det kan vara svårt att fatta stora beslut, inte minst att välja utbildning eller yrke. KI:s studievägledare ger dig
några tips på vägen.

study guidance
studievägledning Foto: Annika Falkuggla
  1. För de flesta finns inte bara ett val som är det enda rätta. Fundera på vad som är viktigt för dig. Är det lönen, arbetstiderna, arbetsmiljön, att du jobbar i enlighet med dina värderingar, att vara med och påverka, status eller karriärmöjligheter?
  2. Läs på om de utbildningar du tycker är intressanta, ett sätt att få en bild av vad en utbildning innehåller och hur den är upplagd är att läsa utbildningsplanen. Ställ dig frågorna: Verkar de här kurserna spännande? Vill jag lära mig det här?
  3. Checka av med verkligheten och ställ frågor till personer du tycker verkar ha ett kul jobb. Hur fick de jobbet? Vad har de för utbildning? Vad gör de på jobbet? Har de några tips till dig?
  4. Följ KI:s studenter i olika sociala kanaler för inspiration och tips. Du kan även ställa dina frågor direkt till studenterna. 
  5. Boka tid hos en studievägledare. Vi hjälper dig att få struktur på dina tankar och idéer. 
Helene Svanholm
2024-01-18